INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM:

Ještě jsi se nerozhodl/a na jakou školu jít a jaký obor studovat? Naše škola poskytuje hned několik oborů, pro každou formu elektro-technického vzdělávání… pozorně si je projdi a určitě si vybereš!

Poté si můžeš přijít naší školu na vlastní oči prohlédnout, věříme, že se ti bude líbit. Nakonec si zjisti kdy jsou příjímačky a je to :).

Držíme Ti palce a těšíme se na Tebe!

Aktuality:

18.04

Náhradní rozvrh 19. 4. 2017

Vzhledem k 2. termínu 1. kola přijímacích zkoušek, bude výuka ve středu 19. dubna 2017 podle náhradního rozvrhu.

06.04

Sportovně – turistický kurz 1. ročníků

Žáci prvního ročníku se od 15. do 19. 5. 2017 zúčastní sportovně – turistického kurzu ve Vítkově-Podhradí.
Hlavním obsahem kurzu je turistika spojená s osvojením si praktických dovedností pro chování a pobyt v přírodě, správné zacházení s přírodou a její ochrana. Žáci se zdokonalí ve walkingu, v orientaci v terénu, v práci s mapou a v poskytnování první pomoci.
Bližší informace pro přihlášené účastníky a jejich zákonné zástupce naleznete zde.

24.03

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Všem přihlášeným uchazečům o studium na naší škole bylo odesláno identifikační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Uchazečům o maturitní obory byla navíc odeslána i pozvánka k vykonání přijímací zkoušky (její bianko kopie je k nahlédnutí zde).

24.03

Motivační program Prokopa Diviše

ČEZ Distribuce, a. s., Asociace energetických manažerů, z. s. a Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace
vyhlašují I. ročník MOTIVAČNÍHO PROGRAMU PROKOPA DIVIŠE pro školní rok 2016/2017.
V oborech vzdělávání:
26-51-H/01 Elektrikář
26-51-H/02 Elektrikář silnoproud
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (Počítačové a zabezpečovací systémy, Elektrotechnická zařízení)
Nejlepší žáci vyhodnocení na základě kritérií získají finanční odměnu!
Bližší informace naleznete zde!

17.03

MZ 2017 – Povolené pomůcky k písemným pracím a didaktickým testům společné části maturitní zkoušky

Přehled povolených pomůcek naleznete na tomto odkazu.

Žáci mají možnost nechat si zkontrolovat a odevzdat povolené pomůcky před konáním zkoušky a to v předem stanovený den a čas. Všechny odevzdávané pomůcky musí být na lícní straně jasně a viditelně označeny jménem, příjmením a třídou žáka.

Písemná práce z Českého jazyka a literatury – 10. 4. 2017, žáci denního studia dle rozpisu ve škole, ostatní 12:30-13:30. Žáci dálkového studia mají možnost odevzdat pomůcky ve středu 5. 4. 2017 14:20 – 14:40.

Ostatní písemné práce a didaktické testy – 28. 4. 2017, 9:30-10:30 a 13:30-14:30.

více