INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM:

Ještě jsi se nerozhodl/a na jakou školu jít a jaký obor studovat? Naše škola poskytuje hned několik oborů, pro každou formu elektro-technického vzdělávání… pozorně si je projdi a určitě si vybereš!

Poté si můžeš přijít naší školu na vlastní oči prohlédnout, věříme, že se ti bude líbit. Nakonec si zjisti kdy jsou příjímačky a je to :).

Držíme Ti palce a těšíme se na Tebe!

Aktuality:

03.04

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zveřejní jej na svých internetových stránkách.

Žáci budou konat maturitní zkoušku ze zkoušek, které uvedli v přihlášce k maturitní zkoušce. V rámci společné části maturitní zkoušky se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, vykonání a hodnocení maturitní zkoušky bude provedeno náhradním způsobem na základě § 35 tohoto zákona.

zdroj informací výše citovaného článku: zde.

Další důležité informace naleznete zde:
Úplné znění zákona: zde.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiál: zde – PROSTUDUJTE SI!!!
Přehledné schéma průběhu maturitní zkoušky zde.
01.04

Třídní schůzky

Vzhledem k platným protiepidemiologickým opatřením není možné konání třídních schůzek prezenční formou.

Pokud potřebujete kontaktovat učitele, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu (zpravidla ve tvaru prijmeni@sse-najizdarne.cz) nebo v prostředí školního informačního systému BAKALÁŘI využít k tomu určený prostředek KOMENS.

Způsob klasifikace za druhé pololetí školního roku 2019/2020 a ukončení celého školního roku v současné chvíli řeší Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.

O způsobu ukončování studia na střední škole maturitní nebo závěrečnou zkouškou Vás budeme informovat v příslušných sekcích na našich webovských stránkách.

30.03

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Pro zrychlení komunikace v této složité době budeme používat e-maily uvedené na přihláškách. V případě, že jste nám e-mailovou adresu neposkytli, můžete tak učinit dodatečně na mailové adrese nvytiskova@sse-najizdarne.cz (do e-mailu uveďte jméno žáka, rodiče a učební – studijní obor).

VŠEM ÚČASTNÍKŮM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A JEJICH ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM BYL ZASLÁN E-MAIL (předmět: ZKOUŠKA KOMUNIKACE)!

30.03

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU

MŠMT ČR vyhlásí termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 4-leté studijní obory a 2-leté nástavbové studium v den, kdy bude oznámeno otevření středních škol.
MŠMT ČR vydá k tomuto zákonu v nejbližší době prováděcí vyhlášku.
Sledujte webové stránky naší školy a stránky MŠMT.

27.03

Neukončená klasifikace za 1. pololetí 2019/2020

Pokud má někdo neukončenou klasifikaci za 1. pololetí (má známku nehodnocen), může náhradní zkoušku vykonat až v době, kdy bude žákům umožněn vstup do škol. Čekejte na další informace.

více