Závěrečné zkoušky

Organizace závěrečných zkoušek

Organizace  zkoušek červen 2018:

Třída:3. EA3. EB
Písemná část zkoušky:1. 6.1. 6.
Praktická část zkoušky – odborný výcvik:4. – 5. 6.4. – 5. 6.
Ústní část zkoušky:13. 6.14. 6.

Písemná část zkoušky začíná v 8:00 hodin (žáci se dostaví nejpozději 7:45)

Praktická část zkoušky začíná v 7:00 hodin (žáci se dostaví nejpozději 6:45)

Ústní část zkoušky začíná v 7:45 hodin (žáci se dostaví nejpozději 7:30)

Zkoušky dle vyhl. č. 50/1978 Sb. proběhnou 18. – 19. 6. 2018 (18. školení + test, 19. 6. ústní zkouška). Přihlášku naleznete zde.