Čtyřleté
maturitní obory Mechanik elektrotechnik | Optik

Střední škola elektrotechnická, Ostrava

Elektrotechnické centrum – projekt MS kraje | Pilotní škola ČSZE | Centrum celoživotního učení | Centrum dalšího vzdělávání v elektrotechnice

Skupina ČEZ ČEZ je hlavním partnerem školy

Motivační program Prokopa Diviše

Mezi nejlepší žáky oborů Mechanik elektrotechnik, Elektrikář a Elektrikář silnoproud se každoročně rozděluje motivační stipendium v celkové výši 100 000 Kč

Tříleté učební obory Elektrikář | Elektrikář-silnoproud

Aktuality

NÁHRADNÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 TŘÍD 3.EA, 3.EB, 3.EZ, 4.MA a 4.MB v květnu a červnu 2021
NÁHRADNÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 TŘÍD 3.EA, 3.EB, 3.EZ, 4.MA a 4.MB v květnu a červnu 2021

V přiložených seznamech naleznete přesný časový harmonogram náhradních a opravných zkoušek výše zmíněných tříd: anonymizovaný seznam …

Příjímací řízení
Příjímací řízení

Dne 7. května 2021 bylo na úřední desce vyvěšeno opatření obecné povahy Č. j. MSMT-4337/2021-8, které …

Informace pro žáky třídy 1.EB k nástupu na odborný výcvik 27 .4. 2021
Informace pro žáky třídy 1.EB k nástupu na odborný výcvik 27 .4. 2021

Žáci 1EB budou mít 27. 4. 2021 nástup do odborného výcviku v 7:00 před budovou školy. Následně budou …

Archiv aktualit

O škole

Střední škola elektrotechnická

Jsme partnerskou školou Skupiny ČEZ a pilotní školou Českého svazu zaměstnavatelů v energetice pro elektrotechniku v Moravskoslezském kraji.

Poskytujeme všechny formy středoškolského elektrotechnického vzdělávání
  • denní čtyřleté s maturitou (Mechanik elektrotechnik)
  • denní tříleté s výučním listem (Elektrikář, Elektrikář silnoproud a Elektromechanik pro zařízení a přístroje)
  • nástavbové denní dvouleté (Provozní elektrotechnika).

Vyučujeme také čtyřletý maturitní obor Optik.
Více informací zde …