My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

Management školy

Oficiální úřední pošta:
e-mail: SSEOS@po-msk.cz

Ředitel školy (Statutární orgán)

Ing. Tomáš Führer
tel.: 556 205 229
e-mail: sse-najizdarne@sse-najizdarne.cz

Sekretariát ředitele školy

Jana Hluchníková
tel.: 556 205 230
fax: 596 633 687
e-mail: hluchnikova@sse-najizdarne.cz
e-mail: sse-najizdarne@sse-najizdarne.cz

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování
(zástupce statutárního orgánu)

Mgr. Luděk Šipula
tel.: 556 205 304
e-mail: sipula@sse-najizdarne.cz

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování

Ing. Radim Truchlý
tel.: 556 205 245
e-mail: truchly@sse-najizdarne.cz

Zástupce ředitele pro praktické vyučování

Mgr. Lubomír Franek
tel.: 556 205 223
e-mail: franek@sse-najizdarne.cz

Sekretariát školy, evidence žáků

Nikola Výtisková
tel.: 556 205 242
e-mail: nvytiskova@sse-najizdarne.cz

Zástupce ředitele pro ekonomiku

Ing. Pavla Horečková
tel.: 556 205 214
e-mail: horeckova@sse-najizdarne.cz

Výchovný poradce

Mgr. Jana Skulinová
tel.: 556 205 243
e-mail: skulinova@sse-najizdarne.cz

Metodik prevence sociálně-patologických jevů

Mgr. Olga Výtisková
tel.: 556 205 243
e-mail: vytiskova@sse-najizdarne.cz

Správce výpočetní techniky + ICT koordinátor

Ing. Petr Vavřiňák
tel.: 556 205 241
e-mail: vavrinak@sse-najizdarne.cz

Vedoucí učitelé odborného výcviku

– slaboproud
Tomáš Nevřela
tel.: 556 205 235
e-mail: nevrela@sse-najizdarne.cz

– silnoproud
Mgr. Milan Majdák
tel.: 596 632 951
e-mail: majdak@sse-najizdarne.cz