Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Na základě znění Zákona 561/2004 par. 60 v platném znění (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel střední školy 1. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky se odevzdávají nejpozději do 1. března 2022!

PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ A KRITÉRIA NALEZNETE NÍŽE:

Více informací