Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání pro školní rok 2023/2024.
Na základě znění Zákona 561/2004 par. 60 v platném znění (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel střední školy 3. kolo přijímacího řízení.

PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ, KRITÉRIA A TERMÍNY PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK NALEZNETE NÍŽE:

Více informací