Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání pro školní rok 2021/2022

První kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno v lednu 2021