Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení.

Kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění, počet přijímaných uchazečů, způsob a náhradní způsob hodnocení uchazečů podle § 20 odst. 4 školského zákona a informace o podmínkách zdravotní způsobilosti ke vzdělávání jsou uvedeny v následujícím odkazu: