Vyhlášení posledního kola přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání pro školní rok 2021/2022

(přijímání přihlášek bude probíhat průběžně, výsledky budou zveřejněny 31. 8. 2021)

PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ A KRITÉRIA NALEZNETE NÍŽE:

Více informací