3-leté učební obory:

Denní forma studia

  • Elektrikář (26-51-H/01)
  • Elektrikář – silnoproud (26–51–H/02)
  • Elektromechanik pro zařízení a přístroje(26-52-H/01)

4-leté maturitní obory:

Denní forma studia

  • Optik (23-62-L/01), doplňkový obor Jemný mechanik (23-62-H/01)*
  • Mechanik elektrotechnik (26–41–L/01), doplňkový obor Elektrikář (26-51-H/01)*

* Součástí vzdělávání je i možnost po třetím ročníku získat výuční list.

Nástavbový studijní obor:

Denní forma (2-leté studium):

  • Provozní elektrotechnika (26–41–L/52)