3-leté učební obory:

Denní forma studia

  • Elektrikář (26-51-H/01)
  • Elektrikář – silnoproud (26–51–H/02)
  • Elektromechanik pro zařízení a přístroje – Elektromechanik pro automatizační zařízení (26-52-H/01)

4-leté maturitní obory:

Denní forma studia

    • Optik (23-62-L/01)*
    • Mechanik elektrotechnik (26–41–L/01)*

* Součástí vzdělávání je i možnost po třetím ročníku získat výuční list.

Nástavbové studijní obory :

Denní forma (2-leté studium):

  • Provozní elektrotechnika (26–41–L/52)

Dálková forma (3-leté studium):

  • Provozní elektrotechnika (26–41–L/52)