Školní rok 2023/2024

Úspěšní absolventi si mohou vytisknout dodatek k maturitnímu vysvědčení nebo k výučnímu listu, který je zdarma až ve 4 jazycích a obsahuje soupis získaných obecných a odborných kompetencí.

Obor:češtinaangličtinaněmčinafrancouzština
Mechanik elektrotechnik
Optik
Elektrikář
Elektrikář silnoproud
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Jemný mechanik
Provozní elektrotechnika