Maturita

Maturita ve školním roce 2016/2017

Aktuálně

Ústní část společné části a profilová část maturitní zkoušky

ROZPIS

Maturitní vysvědčení

Maturitní vysvědčení je připraveno pro všechny žáky, kteří úspěšně maturovali v jarním termínu maturitní zkoušky školního roku 2016/2017.

Své maturitní vysvědčení si můžete vyzvednou v kanceláři 223 u zástupce ředitele Ing. Radima Truchlého nebo  na sekretariátu ZŘTV v kanceláři 222 u Nikoly Výtiskové.

Dotazy

V případě dotazů kontaktujte zástupce ředitele Ing. Radima Truchlého
e-mail: truchly@sse-najizdarne.cz
telefon: 556 205 245

Důležité odkazy

Oficiální stránky: http:www.novamaturita.cz.
Výsledkový portál žáka: https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx.
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/udelammaturitu/.

Maturita podzim 2017

Maturitní kalendář zde.
Přihláška k maturitní zkoušce – nejpozději 26. 6. 2017, včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žák žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. Přihlášky k opravné maturitní zkoušce je možno podat osobně ve čtvrtek 15. 6. 2017 a ve čtvrtek 22. 6. 2017 v době od 7:00 do 15:30 v kanceláři č.223 u ZŘTV Ing. Radim Truchlého. Pokud by Vám tento termín nevyhovoval, domluvte se osobně na telefonním čísle: 556 205 245.

Výpis z přihlášky – žák obdrží nejpozději do 7. 7. 2017. Termíny pro převzetí Výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce a pro kontrolu shodnosti údajů ve Výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce s Přihláškou k maturitní zkoušce jsou pro žáky, kteří se přihlásili k opravné maturitní zkoušce: v pondělí 3. 7. 2017 v době od 7:00 do 15:30 v kanceláři č. 223 u zástupce ředitele pro teoretické vyučování Ing. Radima Truchlého. Tento krok je nezbytný pro ukončení procesu přihlašování se k maturitní zkoušce.

Písemná část společné části maturitní zkoušky – 4. až 8. 9. 2017 

Ústní část společné části a profilová část maturitní zkoušky 11. až 20. 9. 2017. ROZPIS

Povolené pomůcky k písemným pracím a didaktickým testům společné části maturitní zkoušky

Přehled povolených pomůcek naleznete na tomto odkazu.

Žáci mají možnost nechat si zkontrolovat a odevzdat povolené pomůcky před konáním zkoušky a to v předem stanovený den a čas. Všechny odevzdávané pomůcky musí být na lícní straně jasně a viditelně označeny jménem, příjmením a třídou žáka.

Všechny pomůcky lze odevzdat ke kontrole v pátek 1. 9. 2017 od 8:00 do 10:00.

Společná část maturitní zkoušky

2 povinné zkoušky:

  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk nebo matematika

Nabídka cizích jazyků k maturitní zkoušce: anglický jazyk a německý jazyk.

Maximálně 2 nepovinné zkoušky:

cizí jazyk nebo matematika.

Seznam literárních děl pro ústní část zkoušky českého jazyka a literatury – zde.
Formulář pro výběr 20 literárních děl – zde.

Seznam témat pro 3. části pracovních listů z anglického jazyka – zde.
Seznam témat pro 3. části pracovních listů z německého jazyka – zde.

Seznam zkoušek profilové části pro jednotlivé obory:

Všichni žáci mají možnost přihlásit se k centrálně spravované profilové zkoušce Matematika+

 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – Počítačové a zabezpečovací systémy:

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Odborných předmětů jsou zde.

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – Elektrotechnická zařízení:

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Odborných předmětů jsou zde.

 23-62-L/01 Optik

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Odborných předmětů jsou zde.

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – denní a dálková forma

Zkouška z Obecné elektrotechniky formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Obecné elektrotechniky jsou zde.

Zkouška z Využití elektrické energie formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Využití elektrické energie jsou zde.

64-41-L/51 Podnikání

Zkoušky z Odborných předmětů formou praktické zkoušky.

Zkouška z Ekonomiky a řízení formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Ekonomiky a řízení jsou zde.

Zkouška z Účetnictví a marketingu formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Účetnictví a marketingu jsou zde.