Maturita

Maturita ve školním roce 2017/2018

Aktuálně

Jednotné zkušební schéma písemné části společné části maturitní zkoušky.

Organizace jarních maturitních zkoušek na škole.

2. kontrolní seminář k maturitní práci 4.MA, 4.MB a 4.OP

V termínu 5. 3. – 6. 3. 2018 proběhne druhý povinný kontrolní seminář maturitních prací studentů 4MA, 4MB, 4OP.

Studenti již předvedou své práce ve 100% stavu (hotový funkční výrobek, kompletní dokumentace). Výrobky budou na semináři odzkoušeny a odevzdány včetně dokumentace zkušební komisi.

5. 3. 2018  8:00 – hodnocení prací 4MB, 4OP

6. 3. 2018  8:00 – hodnocení prací 4MA

Studenti, kteří vykonávají praxi na provozních pracovištích, se na den kontroly prací řádně ve firmě omluví.

Kontrola prací žáků 4MB a 4MA proběhne v kinosále SŠE, Na Jízdárně 30.

Dotazy

V případě dotazů kontaktujte zástupce ředitele Ing. Radima Truchlého
e-mail: truchly@sse-najizdarne.cz
telefon: 556 205 245

Důležité odkazy

Oficiální stránky: http:www.novamaturita.cz.
Výsledkový portál žáka: https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx.
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/udelammaturitu/.

Maturita jaro 2018

Maturitní kalendář zde.

Přihláška k maturitní zkoušce – Přihlásit k opravné maturitní zkoušce se můžete osobně v úterý 14. 11. 2017 a 21. 11. 2017 v době od 7:00 do 16:30 v kanceláři ZŘTV 223 u Ing. Radima Truchlého. Pokud byste se nemohli dostavit osobně kontaktujte ZŘTV Ing. Radim Truchlého e-mailem: truchly@sse-najizdarne.cz nebo telefonicky: 556 205 245.

Výpis z přihlášky -Vypis z přihlášky k opravné maturitní zkoušce si můžete vyzvednout osobně osobně ve čtvrtek 7. 12. 2017 a v úterý 12. 12. 2017 v době od 7:00 do 16:30 v kanceláři ZŘTV 223 u Ing. Radima Truchlého. Pokud byste se nemohli dostavit osobně kontaktujte ZŘTV Ing. Radim Truchlého e-mailem: truchly@sse-najizdarne.cz nebo telefonicky: 556 205 245.

Písemná část společné části maturitní zkoušky – 11. duben 2018 a 2. až 9. květen 2018, jednotné zkušební schéma zde.

Ústní část společné části a profilová část maturitní zkoušky zde.

Povolené pomůcky k písemným pracím a didaktickým testům společné části maturitní zkoušky

Přehled povolených pomůcek naleznete na tomto odkazu.

 

Společná část maturitní zkoušky

2 povinné zkoušky:

  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk nebo matematika

Nabídka cizích jazyků k maturitní zkoušce: anglický jazyk a německý jazyk.

Maximálně 2 nepovinné zkoušky:

cizí jazyk nebo matematika.

Seznam literárních děl pro ústní část zkoušky českého jazyka a literatury – zde.
Formulář pro výběr 20 literárních děl – zde.

Seznam témat pro 3. části pracovních listů z anglického jazyka – zde.
Seznam témat pro 3. části pracovních listů z německého jazyka – zde.

Seznam zkoušek profilové části pro jednotlivé obory:

Všichni žáci mají možnost přihlásit se k centrálně spravované profilové zkoušce Matematika+

 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – Počítačové a zabezpečovací systémy:

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Odborných předmětů jsou zde.

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – Elektrotechnická zařízení:

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Odborných předmětů jsou zde.

 23-62-L/01 Optik

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Odborných předmětů jsou zde.

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – denní a dálková forma

Zkouška z Obecné elektrotechniky formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Obecné elektrotechniky jsou zde.

Zkouška z Využití elektrické energie formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Využití elektrické energie jsou zde.

64-41-L/51 Podnikání

Zkoušky z Odborných předmětů formou praktické zkoušky.

Zkouška z Ekonomiky a řízení formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Ekonomiky a řízení jsou zde.

Zkouška z Účetnictví a marketingu formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Účetnictví a marketingu jsou zde.