My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

Maturita

Maturita ve školním roce 2018/2019

Aktuálně

Přihlášení k podzimnímu termínu maturitních zkoušek

Byla otevřena možnost přihlašování k podzimnímu termínu maturitních zkoušek.

Přihláška musí být podána písemně u ředitele školy do 25. 6. 2019. Pokud chcete přihlášku podat osobně, můžete tak učinit 19. 6. 2019 v době od 7:00 do 15:30.

Pokud se nemůžete dostavit do školy 19. 6. 2019 a máte zájem podat přihlášku, kontaktujte mně telefonicky nebo e-mailem v dostatečném předstihu, ať máte čas zaslat vyplněnou přihlášku doporučenou poštou do školy.

Výpis z přihlášky (2. krok přihlašování) si budete moci vyzvednout a potvrdit správnost údajů v pondělí 1. 7. 2019 v době od 7:00 do 15:30.

Vyhláška č. 50/1978 Sb.
školení se uskuteční 20. čevrna od 8:00 hodin v kinosále školy a po školení proběhne test. Ústní část zkoušky proběhne 21. června od 8:00 hodin.

20. června zároveň proběhne burza práce elektro!

Maturitní vysvědčení:
Maturitní vysvědčení jsou připravena pro tyto třídy: 4.OP (22. 5. 2019)
Maturitní vysvědčení jsou připravena pro tyto třídy: 4.MA (29. 5. 2019)
Maturitní vysvědčení jsou připravena pro tyto třídy: 3.DE (29. 5. 2019)
Maturitní vysvědčení jsou připravena pro tyto třídy: 2.NE (31. 5. 2019)
Maturitní vysvědčení jsou připravena pro tyto třídy: 4.MB (5. 6. 2019)
Maturitní vysvědčení jsou připravena pro vydání zhruba týden po ukončení maturit celé třídy.

Slavnostní předávaní maturitních vysvědčení
4.OP a 4.MA 
– pátek 31. 5. 2019 ve 12:30 hodin v kinosále školy (sraz úspěšných maturantů je 12:15 v kinosále školy)
2.NE, 3.DE a 4.MB – pondělí 10. 5. 2019 ve 12:30 hodin v kinosále školy (sraz úspěšných maturantů je 12:15 v kinosále školy)

Výsledky didaktických testů
15. 5. 2019 – Všem žákům byly odeslány výsledky didaktických testů.

Výsledky písemných prací
19. 5. 2019 – Český jazyka a literatura: pravděpodobně všem žákům
14. 5. 2019 – Český jazyka a literatura: 4.OP (všichni); Anglický jazyk (pravděpodobně všichni žáci).
10. 5. 2019 – Některým žáků konajícím opravné nebo náhradní zkoušky byly odeslány výsledky písemných prací z Českého jazyka a literatury (4) a z Anglického jazyka (1).

Písemná zkouška z odborných předmětů
Začátek písemné zkoušky z odborných předmětů třídy 3.DP je v 8:00.

Praktická zkouška z odborného výcviku
Začátek praktické zkoušky z odborného výcviku je 13. i 14. 5. 2019 pro všechny třídy (tj. 4.OP, 4.MA a 4.MB) v 7:00, vzhledem k nutným úkonům před započetím zkoušek se maturanti dostaví na příslušné pracoviště odborného výcviku 6:45.

Podrobnější informace k ústním zkouškám
Všem žáků konajícím ústní zkoušky byly rozeslány e-maily s podrobnějšími informacemi.

Dotazy

V případě dotazů kontaktujte zástupce ředitele Ing. Radima Truchlého
e-mail: truchly@sse-najizdarne.cz
telefon: 556 205 245

Kdy přestávají být žáci posledního maturitního ročníku žáky školy?
Žáci přestávají být žáky školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonali poslední zkoušku maturitní zkoušky (§75, odst. 3 Školský zákon).
Nevykonal-li žák úspěšně maturitní zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit (§75, odst. 3 Školský zákon).

Důležité odkazy

Oficiální stránky: http:www.novamaturita.cz.
Výsledkový portál žáka: https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx.
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/udelammaturitu/.

Maturita jaro 2019

Maturitní kalendář

Přihláška k maturitní zkoušce – do 1. 12. 2018 (do 25. 6. 2019 – podzim).
Již proběhlo.

Výpis z přihlášky – do 20. 12. 2018 (do 5. 7. 2019)
Již proběhlo.

Písemná část společné části maturitní zkoušky  – Jednotné zkušební schéma

Ústní část společné části a profilová část maturitní zkouškyOrganizační schéma školy

Povolené pomůcky k písemným pracím a didaktickým testům společné části maturitní zkoušky

Přehled povolených pomůcek naleznete na tomto odkazu.

Povolené pomůcky k maturitní zkoušce můžete odevzdat ke kontrole:

Upozorňujeme, že máte pouze možnost si nechat zkontrolovat a odevzdat povolené pomůcky. Pokud této možnosti nevyužijete, přineste si povolené pomůcky do zkušební místnosti, kde budou v rámci administrace zkoušky zkontrolovány zadavatelem.

Striktně dodržujte výše uvedené data a časy, v jiných časech nebude ve škole přítomen nikdo, kdo by se mohl věnovat kontrole a vydal vám potvrzení o odevzdání pomůcky.

Společná část maturitní zkoušky

2 povinné zkoušky:

  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk nebo matematika

Nabídka cizích jazyků k maturitní zkoušce: anglický jazyk.

Maximálně 2 nepovinné zkoušky:

cizí jazyk nebo matematika.

Seznam literárních děl pro ústní část zkoušky českého jazyka a literatury – zde.
Formulář pro výběr 20 literárních děl – zde.

Seznam témat pro 3. části pracovních listů z anglického jazyka – zde.

Seznam zkoušek profilové části pro jednotlivé obory:

Všichni žáci mají možnost přihlásit se k centrálně spravované profilové zkoušce Matematika+

 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – Počítačové a zabezpečovací systémy:

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení, formátování textu MP, šablona MP).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Odborných předmětů jsou zde, kritéria hodnocení.

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – Elektrotechnická zařízení:

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení, formátování textu MPšablona MP).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Odborných předmětů jsou zdekritéria hodnocení.

 23-62-L/01 Optik

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení, formátování textu MPšablona MP).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Odborných předmětů jsou zde, kritéria hodnocení.

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – denní a dálková forma

Zkouška z Obecné elektrotechniky formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Obecné elektrotechniky jsou zde, kritéria hodnocení.

Zkouška z Využití elektrické energie formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Využití elektrické energie jsou zde, kritéria hodnocení.

64-41-L/51 Podnikání

Zkoušky z Odborných předmětů formou praktické zkoušky, kritéria hodnocení.

Zkouška z Ekonomiky a řízení formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Ekonomiky a řízení jsou zde, kritéria hodnocení.

Zkouška z Účetnictví a marketingu formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Účetnictví a marketingu jsou zde, kritéria hodnocení.