Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022/2023 zde.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 zde.
Přílohy k výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2021/2022 zde

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 zde.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 zde.

Rozbor hospodaření za rok 2019 zde.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 zde.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 zde.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 zde.

Inspekční zpráva 2012 zde.

Inspekční zpráva 2018 zde.