My Weblog: kutahya web tasarim umraniye elektrikci uskudar elektrikci umraniye elektrikci istanbul elektrikci satis egitimi cekmekoy elektrikci uskudar kornis montaj umraniye kornis montaj atasehir elektrikci beykoz elektrikci

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přihlášky ke stažení zde
Zdravotní omezení pro jednotlivé obory +
Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce

Posudek  lékaře o zdravotní způsobilosti
Ochrana osobních údajů žáka

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

I.     Denní studium po skončení povinné školní docházky – studijní obory
II.   Denní studium po skončení povinné školní docházky – učební obory
III.  Denní studium – 2-letý nástavbový obor s maturitou

Ad I.
Denní studium po skončení povinné školní docházky – studijní obory 

Předpoklady pro přijetí:
– splnění, v den nástupu na střední školu, povinné školní docházky,
– zdravotní způsobilost pro daný obor studia.

 Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
                        Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik ……………….. 75 uchazečů
– 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 23-62-L/01 Optik
                        Školní vzdělávací program Optik ……………….. 30 uchazečů 

Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek
Podle ustanovení § 60 odst. 5 školského zákona se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky
Termín přijímacích zkoušek: 12. dubna 2019 (ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě) a 15. dubna 2019 (ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě).

 Kritéria:
– Písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky (váha 60 % celkového hodnocení).
– Školní výsledky ze ZŠ (váha 40 % celkového hodnocení).
(pořadí bude stanoveno pomocí bodů vypočtených ze vzorce: , kde M a ČJ jsou počty bodů z přijímacích testů z matematiky, resp. z českého jazyka a literatury a PRŮMĚR je průměr z průměrů za I. a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy)

Ad II.
Denní studium po skončení povinné školní docházky – učební obory

Předpoklady pro přijetí:
– splnění, v den nástupu na střední školu, povinné školní docházky,
– zdravotní způsobilost pro daný obor studia.

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/01 Elektrikář
                        Školní vzdělávací program Elektrikář ……….………. 30 uchazečů
– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud
                        Školní vzdělávací program Elektrikář silnoproud ……………….. 30 uchazečů
– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
                        Školní vzdělávací program Elektromechanik pro automatizační zařízení ……….………. 30 uchazečů

Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek
Podle ustanovení § 60 zákona rozhodl ředitel školy o nekonání školní přijímací zkoušky.

Kritéria:
– Školní výsledky ze ZŠ.

Ad III.
Denní studium – 2-letý nástavbový obor s maturitou

Předpoklady pro přijetí:
– Úspěšné ukončení učebního oboru zaměřeného na elektrotechniku ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu).
– Zdravotní způsobilost pro daný obor studia.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
– 2-letý nástavbový obor s maturitou 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika ……………….. 30 uchazečů

 Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek
Podle ustanovení § 60 odst. 5 školského zákona se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky
Termín přijímacích zkoušek: 12. dubna 20179 (ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě) a 15. dubna 2019 (ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě).

Kritéria:
– Písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky (váha 100 % celkového hodnocení).