PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přihlášky ke stažení zde
Zdravotní omezení pro jednotlivé obory +
Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce

Posudek  lékaře o zdravotní způsobilosti
Ochrana osobních údajů žáka

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

TERMÍN PŘIHLÁŠEK PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE 2. BŘEZEN 2020!

Přijímací řízení, včetně nabízených oborů, hodnotících kritérií pro jednotlivé obory a předpokládaných počtů přijímaných uchazečů se řídí příkazem ředitele SŠE č. P/1/2020