My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přihlášky ke stažení zde
Zdravotní omezení pro jednotlivé obory +
Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce

Posudek  lékaře o zdravotní způsobilosti
Ochrana osobních údajů žáka

VYHLÁŠENÍ 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

I.    Denní studium po skončení povinné školní docházky – studijní obory
II.   Denní studium po skončení povinné školní docházky – učební obory
III.  Denní studium – 2-letý nástavbový obor s maturitou

4. kolo přijímacího řízení bude probíhat průběžně po doručení přihlášky ke studiu až do 31. srpna 2019.

Počty volných míst v jednotlivých oborech Vám budou sděleny na dotaz na sekretariátu školy (Nikola Výtisková, 556 205 242), nebo u ZŘTV Mgr. Luďka Šipuly (556 205 304, 602 201 290).

 Obory vzdělání:

3-leté učební obory:

Denní forma studia

4-leté maturitní obory:

Denní forma studia

Nástavbové studijní obory :

Denní forma: (2-leté studium)