PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Přihlášky ke stažení zde
Zdravotní omezení pro jednotlivé obory +
Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce

Posudek  lékaře o zdravotní způsobilosti

DRUHÉ KOLO!

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení:
– termín konání = 6. června 2017;
– termín doručení přihlášek = 5. června 2017 do 13:30 hodin;
– předpoklady pro přijetí, předpokládané počty přijímaných žáků a kritéria pro jednotlivé obory vzdělávání viz dále

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 26 – 41 – L / 01 Mechanik elektrotechnik
                        Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik ……………….. 4 uchazeči

Rozhodnutí ředitele o nekonání přijímací zkoušky
Podle ustanovení § 60 odst. 2 školského zákona rozhodl ředitel školy, že ve druhém kole přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná.

Kritéria:
– Volná kapacita oboru.