PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přihlášky ke stažení zde
Zdravotní omezení pro jednotlivé obory +
Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce

Posudek  lékaře o zdravotní způsobilosti
Ochrana osobních údajů žáka

VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Termín přihlášek pro 3. kolo přijímacího řízení je 21. srpen 2020 (denní studium)

Přijímací řízení, včetně nabízených oborů, hodnotících kritérií pro jednotlivé obory a předpokládaných počtů přijímaných uchazečů naleznete zde.

 

Nadále probíhá 2. kolo přijímacího řízení pro denní nástavbové studium – do 31. srpna 2020

Přijímací řízení, včetně nabízených oborů, hodnotících kritérií pro jednotlivé obory a předpokládaných počtů přijímaných uchazečů naleznete zde.