PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přihlášky ke stažení zde
Zdravotní omezení pro jednotlivé obory +
Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce

Posudek  lékaře o zdravotní způsobilosti
Ochrana osobních údajů žáka

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

TERMÍN PŘIHLÁŠEK PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE 2. BŘEZEN 2020!

Přijímací řízení, včetně nabízených oborů, hodnotících kritérií pro jednotlivé obory a předpokládaných počtů přijímaných uchazečů se řídí příkazem ředitele SŠE č. P/1/2020

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Pro zrychlení komunikace v této složité době budeme používat emaily uvedené na přihláškách. V případě, že jste nám e-mailovou adresu neposkytli, můžete tak učinit dodatečně na mailové adrese nvytiskova@sse-najizdarne.cz (do e-mailu uveďte jméno žáka, rodiče a učební – studijní obor).

VŠEM ÚČASTNÍKŮM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A JEJICH ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM BYL ZASLÁN E-MAIL (předmět: ZKOUŠKA KOMUNIKACE)!