My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přihlášky ke stažení zde
Zdravotní omezení pro jednotlivé obory +
Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce

Posudek  lékaře o zdravotní způsobilosti
Ochrana osobních údajů žáka

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

I.     Denní studium po skončení povinné školní docházky – studijní obory
II.   Denní studium po skončení povinné školní docházky – učební obory
III.  Denní studium – 2-letý nástavbový obor s maturitou

 

Ad I.
Denní studium po skončení povinné školní docházky – studijní obory 

Předpoklady pro přijetí:
– splnění, v den nástupu na střední školu, povinné školní docházky,
– zdravotní způsobilost pro daný obor studia.

 Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 23-62-L/01 Optik
                        Školní vzdělávací program Optik ……………….. 3 uchazeči 

Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek
Podle ustanovení § 60 školského zákona rozhodl ředitel školy o nekonání školní přijímací zkoušky.

Termín přijímacího řízení: 27. května 2019 (přihlášky je nutno dodat do 24. května).

 Kritéria:
– Školní výsledky ze ZŠ.

 

Ad II.
Denní studium po skončení povinné školní docházky – učební obory

Předpoklady pro přijetí:
– splnění, v den nástupu na střední školu, povinné školní docházky,
– zdravotní způsobilost pro daný obor studia.

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/01 Elektrikář
                        Školní vzdělávací program Elektrikář ……….………. 7 uchazečů
– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud
                        Školní vzdělávací program Elektrikář silnoproud ……………….. 9 uchazečů
– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
                        Školní vzdělávací program Elektromechanik pro automatizační zařízení ……….………. 9 uchazečů

Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek
Podle ustanovení § 60 školského zákona rozhodl ředitel školy o nekonání školní přijímací zkoušky.

Termín přijímacího řízení: 27. května 2019 (přihlášky je nutno dodat do 24. května).

Kritéria:
– Školní výsledky ze ZŠ.

 

Ad III.
Denní studium – 2-letý nástavbový obor s maturitou

Předpoklady pro přijetí:
– Úspěšné ukončení učebního oboru zaměřeného na elektrotechniku ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu).
– Zdravotní způsobilost pro daný obor studia.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
– 2-letý nástavbový obor s maturitou 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika ……………….. 10 uchazečů

Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek
Podle ustanovení § 60 školského zákona rozhodl ředitel školy o nekonání školní přijímací zkoušky.

Kritéria:
– Školní výsledky ze SŠ.

Termín přijímacího řízení: 24. června 2019 (přihlášky je nutno dodat do 21. června).