PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. 3. 2018!

Přihlášky ke stažení zde
Zdravotní omezení pro jednotlivé obory +
Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce

Posudek  lékaře o zdravotní způsobilosti

 

I.     Denní studium po skončení povinné školní docházky – studijní obory
II.   Denní studium po skončení povinné školní docházky – učební obory
III.  Denní studium – 2-letý nástavbový obor s maturitou
IV.  Dálkové studium – 3-letý nástavbový obor s maturitou 

Ad I.
Denní studium po skončení povinné školní docházky – studijní obory 

Předpoklady pro přijetí:
– splnění, v den nástupu na střední školu, povinné školní docházky,
– zdravotní způsobilost pro daný obor studia.

 Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
                        Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik ……………….. 75 uchazečů
– 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 23-62-L/01 Optik
                        Školní vzdělávací program Optik ……………….. 30 uchazečů 

Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek
Podle ustanovení § 60 odst. 5 školského zákona se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy pro přijímací zkoušku bude vytvářet společnost Cermat. Ilustrační testy, záznamové archy a klíč řešení jsou k dispozici zde.
Termín přijímacích zkoušek: 12. dubna 2018 (ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě) a 16. dubna 2018 (ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě) – náhradní termíny jsou 10. a 11. 5. 2018.

 Kritéria:
– Písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky (váha 60 % celkového hodnocení).
– Školní výsledky ze ZŠ (váha 40 % celkového hodnocení).
(pořadí bude stanoveno pomocí bodů vypočtených ze vzorce: , kde M a ČJ jsou počty bodů z přijímacích testů z matematiky, resp. z českého jazyka a literatury a PRŮMĚR je průměr z průměrů za I. a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy)

Ad II.
Denní studium po skončení povinné školní docházky – učební obory

Předpoklady pro přijetí:
– splnění, v den nástupu na střední školu, povinné školní docházky,
– zdravotní způsobilost pro daný obor studia.

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/01 Elektrikář
                        Školní vzdělávací program Elektrikář ……………….. 30 uchazečů
– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud
                        Školní vzdělávací program Elektrikář silnoproud ……………….. 20 uchazečů
– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
                        Školní vzdělávací program Elektromechanik pro automatizační zařízení ……………….. 20 uchazečů

Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek
Podle ustanovení § 60 zákona rozhodl ředitel školy o nekonání školní přijímací zkoušky.

Kritéria:
– Školní výsledky ze ZŠ.

Ad III.
Denní studium – 2-letý nástavbový obor s maturitou

Předpoklady pro přijetí:
– Úspěšné ukončení učebního oboru zaměřeného na elektrotechniku ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu).
– Zdravotní způsobilost pro daný obor studia.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
– 2-letý nástavbový obor s maturitou 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika ……………….. 30 uchazečů

 Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek
Podle ustanovení § 60 odst. 5 školského zákona se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy pro přijímací zkoušku bude vytvářet společnost Cermat. Ilustrační testy, záznamové archy a klíč řešení jsou k dispozici zde.
Termín přijímacích zkoušek: 12. dubna 2018 (ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě) a 16. dubna 2018 (ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě) – náhradní termíny jsou 10. a 11. 5. 2018.

Kritéria:
– Písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky (váha 100 % celkového hodnocení). 

Ad IV.
Dálkové studium – 3-letý nástavbový obor s maturitou

Předpoklady pro přijetí:
– Úspěšné ukončení učebního oboru ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu)

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 3-letý nástavbový obor s maturitou 64-41-L/51 Podnikání ……………….. 30 uchazečů 

Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek
Podle ustanovení § 60 odst. 5 školského zákona se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy pro přijímací zkoušku bude vytvářet společnost Cermat. Ilustrační testy, záznamové archy a klíč řešení jsou k dispozici zde.
Termín přijímacích zkoušek: 12. dubna 2018 (ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě) a 16. dubna 2018 (ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě) – náhradní termíny jsou 10. a 11. 5. 2018.

Kritéria:
– Písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky (váha 100 % celkového hodnocení).