PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Přihlášky ke stažení zde
Zdravotní omezení pro jednotlivé obory +
Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce

Posudek  lékaře o zdravotní způsobilosti

Součástí přijímacího řízení bude přijímací zkouška konaná z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika. Testy pro přijímací zkoušku bude vytvářet společnost Cermat. Ilustrační testy, záznamové archy a klíč řešení jsou k dispozici zde.

Termín pro odevzdání přihlášky ke studiu je do čtvrtku 1. 3. 2018.

Termíny konání přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 12. 4. 2018 a 16. 4. 2018 (náhradní termíny jsou 10. a 11. 5. 2018).

O přijetí ke studiu (v 1. kole přijímacího řízení) bude kromě počtu bodů získaných z příjímací zkoušky za test z Českého jazyka a literatury a Matematiky rozhodovat také prospěch ze základní školy z osmé třídy a prvního pololetí deváté třídy. Přesná kritéria budou stanovena nejpozději do 31. 1. 2018.

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 26 – 41 – L / 01 Mechanik elektrotechnik
Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik ……………….. 75 uchazečů

– 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 23-62-L/01 Optik
Školní vzdělávací program Optik ………..30 uchazečů

– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/01 Elektrikář
Školní vzdělávací program Elektrikář ………………………………. 20 uchazečů

– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud
Školní vzdělávací program Elektrikář silnoproud ……………………………….. 20 uchazečů

– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Školní vzdělávací program Elektromechanik pro automatizační zařízení ………………………………. 20 uchazečů

– 2-letý nástavbový obor s maturitou 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
Školní vzdělávací program Provozní elektrotechnika ………..30 uchazečů