PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přihlášky ke stažení zde
Zdravotní omezení pro jednotlivé obory +
Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce

Posudek  lékaře o zdravotní způsobilosti
Ochrana osobních údajů žáka

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

TERMÍN PŘIHLÁŠEK PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:
– denní studium = 1. červenec 2020
– denní nástavbové studium = 31. srpen 2020

Přijímací řízení, včetně nabízených oborů, hodnotících kritérií pro jednotlivé obory a předpokládaných počtů přijímaných uchazečů naleznete zde.