PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Přihlášky ke stažení zde
Zdravotní omezení pro jednotlivé obory +
Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce

Posudek  lékaře o zdravotní způsobilosti

Denní studium po skončení povinné školní docházky – studijní obory 

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 28. 5. 2018!

Výsledky budou zveřejněny 30. května 2018 v 10 hodin (29. 5. 2018 od 12 do 14 hodin mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci nahlédnout do přijímací dokumentace).

Předpoklady pro přijetí:
– splnění, v den nástupu na střední školu, povinné školní docházky,
– zdravotní způsobilost pro daný obor studia.

 Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
                        Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik ……………….. 17 uchazečů
– 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 23-62-L/01 Optik
                        Školní vzdělávací program Optik ……………….. 3 uchazeči 

Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek
Podle ustanovení § 60 zákona rozhodl ředitel školy o nekonání školní přijímací zkoušky.

 Kritéria:
– Školní výsledky ze ZŠ.
– Kapacita oboru.

 


Denní studium po skončení povinné školní docházky – učební obory:

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 25. 5. 2018!

Výsledky budou zveřejněny 29. května 2018 v 10 hodin (28. 5. 2018 od 12 do 14 hodin mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci nahlédnout do přijímací dokumentace).

Předpoklady pro přijetí:
– splnění, v den nástupu na střední školu, povinné školní docházky,
– zdravotní způsobilost pro daný obor studia.

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/01 Elektrikář
                        Školní vzdělávací program Elektrikář ……………….. 10 uchazečů
– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
                        Školní vzdělávací program Elektromechanik pro automatizační zařízení ……………….. 5 uchazečů

Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek
Podle ustanovení § 60 zákona rozhodl ředitel školy o nekonání školní přijímací zkoušky.

Kritéria:
– Školní výsledky ze ZŠ.
– Kapacita oboru.