My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

O Škole

Historie školy

První učňovské středisko v počtu asi 60 žáků bylo zřízeno v době vzniku podniku Ústřední dílny OKR v roce 1951.

V roce 1952 se vznikem pracovních záloh vzniklo Odborné učiliště SPZ č. 20 a sídlo bylo přesunuto z provozu dílen ČSD v Přívoze do Petřkovic. Teoretická výuka probíhala ve Vítkovicích. V té době se na učilišti učili profese: soustružník, elektromontér a zámečník.

V roce 1957 se zrušením pracovních záloh bylo učiliště opět převedeno pod Ústřední dílny, předchůdce dnešního BASTRA.

V následujících letech se učiliště několikrát stěhovalo hlavně z důvodu prostorových, jelikož počet žáků stoupal z 294 učňů v roce 1955 na 613 v roce 1960.

V té době byla výuka zabezpečována v prostorách učiliště v Petřkovicích, dílen v Kunčicích a dílen ve Vítkovicích na Ocelářské ulici.

V dalších letech počty žáků nadále rostly až na 1025 učňů v roce 1968. SOU získávalo další objekty, což však způsobovalo značné problémy při řízení SOU, které bylo značně roztříštěné.

V letech 1968 – 1969 dostává SOU konečnou podobu, kterou máme dodnes. Tzn., teoretická výuka byla soustředěna do areálu učiliště Na Jízdárně a v prostoru Báňských strojíren byla vyčleněna jedna hala pro dílny SOU. V polovině 80. let byly přestěhovány dílny oborů elektro z provozu 6 do budovy Na Jízdárně a rekonstruované budovy na Hlubinské ulici.

K 1. 1. 1991 došlo k další významné změně, kdy SOU bylo vyčleněno z organizační struktury BASTRA a stává se samostatným tzv. právním subjektem, příspěvkovou organizací řízenou přímo Ministerstvem hospodářství ČR.

K poslední a zároveň nejvýznamnější změně došlo k 1. 9. 1994, kdy SOU bylo přeměněno na nový experimentální typ střední školy, který v sobě soustřeďuje výhody středních odborných učilišť a středních odborných škol.

K 1. 9. 1994 byla zřízena nová příspěvková organizace Integrovaná střední škola.

Od 1. 9. 1997 došlo v rámci optimalizace sítě středních škol ke sloučení naší ISŠ s ISŠT 1. Máje a naše škola se od té doby orientuje především na obory elektro.

Od 1. 1. 2006 škola změnila název na Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace.

 Současnost školy

Naše škola poskytuje všechny středoškolské formy elektro-technického vzdělávání:

Současně umožňujeme jednoduchý přestup mezi maturitními a nematuritními obory (nejlépe během prvního nebo po prvním ročníku) v závislosti na studijních problémech či úspěších.

Naši nejlepší studenti mohou získat od elektrotechnických firem stipendium:

Naši studenti se účastní odborných soutěží (Soutěž odborných dovedností, SOČ, Zelená myš, Pragoalarm-bezpečný domov, …), matematické olympiády a sportovních turnajů (stolní tenis, florbal, fotbal, volejbal, …). Soupeří nejen se žáky Ostravských a regionálních středních škol, ale i se studenty všech škol v České republice s elektrotechnickým zaměřením.

Stravování studentů je zajištěno v jídelně, která je součástí školy. Máme u nás i dobře zásobenou kantýnu, kde si žáci mohou zakoupit jídlo, pití i sladkosti.

Velkou výhodou je též poloha školy. Dostanete se k nám tramvají i autobusem. Tramvají na zastávku „Dr. Malého“

(č. 1, 2, 6, 10) nebo na zastávku „Krajský úřad“ (č. 4, 8, 9, 11, 12). Autobusem MHD na zastávku „Na Jízdárně“ (č. 50) nebo na zastávku „Gajdošova“ (č. 24, 39). Mimoostravští mohou dojíždět do blízkosti školy autobusem na Ústřední autobusové nádraží nebo vlakem na zastávku „Ostrava-Střed“.

 Vybavení školy

Dovolte nám provést vás naší školou a seznámit vás s vybavením, které každodenně slouží našim žákům při výuce teorie i praxe. Více se dozvíte ve fotogalerii zde.

Teoretické vyučování

 Odborný výcvik:

Sport a mimoškolní činnost

Školu si můžete prohlédnout ve dnech otevřených dveří, popř. v záložce Odborný výcvik a Fotogalerie.