S jakýmikoliv dotazy se obracejte na vedoucího oddělení dalšího vzdělávání Mgr. Lubomíra Franka:

franek@sse-najizdarne.cz

602 201 283

Nabídka dalšího vzdělávání a kurzů:

Odborné vzdělávání

Kurz elektrikář – profesní kvalifikace

Přihlášky na kurz pro školní rok 2021/2022 se budou přijímat od 15. června 2021 9:00 do 18. června 2021 10:00.
Přihlášky doneste osobně zástupci ředitele Mgr. Lubomíru Frankovi. Předpokládaný začátek kurzu je v říjnu 2021.

Informace pro účastníky kurzu 2020/2021

Profesní kvalifikace – Optik pro brýlovou techniku

Moderní inteligentní domovní rozvody

(PowerHouse)

Moderní rozvody elektrické energie,
práce pod napětím

Vyhláška „50“, školení a zkoušky

(§ 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 11)