S jakýmikoliv dotazy se obracejte na vedoucího oddělení dalšího vzdělávání Mgr. Lubomíra Franka:

franek@sse-najizdarne.cz

602 201 283

Nabídka dalšího vzdělávání a kurzů:

Odborné vzdělávání

Kurz elektrikář – profesní kvalifikace

Kurz pro školní rok 2022/2023 bude zahájen 4. 10. 2022 ve 14:30
Kurz ze školního roku 2021/2022 pokračuje od 15. 9. 2022 od 14:30

Profesní kvalifikace – Optik pro brýlovou techniku

Moderní inteligentní domovní rozvody

(PowerHouse)

Moderní rozvody elektrické energie,
práce pod napětím

Vyhláška „50“, školení a zkoušky

Školení pro §6 proběhne v úterý 25. 1. 2022 od 14:30 hodin
(zkoušky 26. 1. 2022 od 14:30 hodin)

(§ 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 11)