S jakýmikoliv dotazy se obracejte na vedoucího oddělení dalšího vzdělávání Mgr. Lubomíra Franka:

franek@sse-najizdarne.cz

602 201 283

Nabídka dalšího vzdělávání a kurzů:

Montér elektrických instalací (26-017-H) Montér elektrických sítí (26-018-H) Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) Montér hromosvodů (26-021-H)

Odborné vzdělávání

Kurz elektrikář – profesní kvalifikace

Kurz pro školní rok 2023/2024 je obsazen

Od školního roku 2024/2025 se budou přihlášky odevzdávat v elektronickém systému, který bude otevřen v konkrétním termínu. Do školy přijdou jen ti uchazeči, kteří v pořadí elektronického systému budou vyzváni k podepsání smlouvy a k zaplacení úhrady.

Pro profesní kvalifikace Montér elektrických instalací (26-017-H), Montér elektrických sítí (26-018-H), Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H), Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) a Montér hromosvodů (26-021-H) bude od ledna 2024 vypsáno více termínů zkoušek, kde se budou moci uchazeči přihlásit i bez předchozího kurzu.

Profesní kvalifikace – Optik pro brýlovou techniku

Moderní inteligentní domovní rozvody

(PowerHouse)

Moderní rozvody elektrické energie,
práce pod napětím

Kvalifikace v elektrotechnice