Od 2. 10. 2017 dochází na naší škole ke změně způsobu plateb a objednávek obědů žáků, vzhledem k zavedení nového stravovacího systému.
Veškeré platby za obědy se budou provádět předem a pouze bezhotovostní platbou na účet školy (KB Ostrava 66631761/0100) s uvedením variabilního symbolu, který žák získá u třídního učitele.
Oběd si bude žák objednávat čipem, který si zakoupí v pokladně školy a aktivuje jej ve školní jídelně nebo u hospodářky školy.
Každý žák se musí k odběru obědů nově přihlásit.
Podrobné informace zde.

Potřebujete-li sdělit škole nějakou změnu, použijte prosím tento “změnový formulář

Jídelní lístek:

Od 2. 10. 2017 dochází na naší škole ke změně způsobu plateb a objednávek obědů žáků, vzhledem k zavedení nového stravovacího systému.
Veškeré platby za obědy se budou provádět předem a pouze bezhotovostní platbou na účet školy (KB Ostrava 66631761/0100) s uvedením variabilního symbolu, který žák získá u třídního učitele.
Oběd si bude žák objednávat čipem, který si zakoupí v pokladně školy a aktivuje jej ve školní jídelně nebo u hospodářky školy.
Každý žák se musí k odběru obědů nově přihlásit.
Podrobné informace zde.

Potřebujete-li sdělit škole nějakou změnu, použijte prosím tento “změnový formulář

Jídelní lístek:

Jídelní lístek na 23. týden (7. 6. – 11. 6. 2021)
Jídelní lístek na 24. týden (14. 6. – 18. 6. 2021)
Jídelní lístek na 25. týden (21. 6. – 25. 6. 2021)

OBJEDNÁVKA JÍDLA

Informace:

– Cena stravenky pro žáky je Kč 37,-.
– Oběd se vydává od 1120 do 1330 hodin.

Vedoucí školní jídelny:

Zdeňka Fussová