Od 2. 10. 2017 dochází na naší škole ke změně způsobu plateb a objednávek obědů žáků, vzhledem k zavedení nového stravovacího systému.
Veškeré platby za obědy se budou provádět předem a pouze bezhotovostní platbou na účet školy (KB Ostrava 66631761/0100) s uvedením variabilního symbolu, který žák získá u třídního učitele.
Oběd si bude žák objednávat čipem, který si zakoupí v pokladně školy a aktivuje jej ve školní jídelně nebo u hospodářky školy.
Každý žák se musí k odběru obědů nově přihlásit.
Podrobné informace zde.

Potřebujete-li sdělit škole nějakou změnu, použijte prosím tento “změnový formulář

Upozornění:

Z důvodu absence kuchařek se bude od pondělka 29. 11. 2021 vařit pouze jedno jídlo a to menu č. 1. Prosím, změňte si svoje objednávky. Jestliže tak neučiníte a budete mít objednaný oběd, dostanete automaticky menu č. 1!
Toto opatření platí do odvolání.

Jídelní lístek:

Jídelní lístek na 20 týden (16. 5. – 20. 5. 2022)
Jídelní lístek na 21 týden (23. 5. – 27. 5. 2022)
Jídelní lístek na 22 týden (30. 5. – 3. 6. 2022)

 

OBJEDNÁVKA JÍDLA

Informace:

– Cena stravenky pro žáky je Kč 40,-.
– Oběd se vydává od 1120 do 1330 hodin.

Vedoucí školní jídelny:

Zdeňka Fussová