Od 2. 10. 2017 dochází na naší škole ke změně způsobu plateb a objednávek obědů žáků, vzhledem k zavedení nového stravovacího systému.
Veškeré platby za obědy se budou provádět předem a pouze bezhotovostní platbou na účet školy (KB Ostrava 66631761/0100) s uvedením variabilního symbolu, který žák získá u třídního učitele.
Oběd si bude žák objednávat čipem, který si zakoupí v pokladně školy a aktivuje jej ve školní jídelně nebo u hospodářky školy.
Každý žák se musí k odběru obědů nově přihlásit.
Podrobné informace zde.

Potřebujete-li sdělit škole nějakou změnu, použijte prosím tento “změnový formulář

Jídelní lístek:

Jídelní lístek na 41. týden (11. 10. – 15. 10. 2021)
Jídelní lístek na 42. týden (18. 10. – 22. 10. 2021)
Jídelní lístek na 43. týden (25. 10. – 29. 10. 2021)

OBJEDNÁVKA JÍDLA

Informace:

– Cena stravenky pro žáky je Kč 40,-.
– Oběd se vydává od 1120 do 1330 hodin.

Vedoucí školní jídelny:

Zdeňka Fussová