Školní jídelna

Od 2. 10. 2017 dochází na naší škole ke změně způsobu plateb a objednávek obědů žáků, vzhledem k zavedení nového stravovacího systému.
Veškeré platby za obědy se budou provádět předem a pouze bezhotovostní platbou na účet školy (KB Ostrava 66631761/0100) s uvedením variabilního symbolu, který žák získá u třídního učitele.
Oběd si bude žák objednávat čipem, který si zakoupí v pokladně školy od 22. 9. 2017 a aktivuje jej ve školní jídelně nebo u hospodářky školy.
Každý žák se musí k odběru obědů nově přihlásit.
Podrobné informace zde.

Jídelní lístek:

Jídelní lístek na 42. týden (16. 10. – 20. 10. 2017)

Jídelní lístek na 43. týden (23. 10. – 27. 10. 2017)

 

OBJEDNÁVKA JÍDLA

 

Informace:

– Cena stravenky pro žáky je Kč 30,-.
– Oběd se vydává od 1120 do 1330 hodin.

Vedoucí školní jídelny:

Zdeňka Fussová