Hlavní budova – přízemí

Jméno Telefon E-mail
Ing. Tomáš FührerŘeditel školy (Statutární orgán)
Ing. Petr VavřiňákZástupce ředitele pro praktické vyučování
Ing. Pavla HorečkováZástupce ředitele pro ekonomiku
Bc. Pavla Jurečková
Mgr. Lubomír FranekVedoucí učitel odborného výcviku pro první ročníky
Jana FojtíkováSekretariát ředitele školy
Jiří Pačka
DiS. Jarmila Slívová
Bc. Karin Kermaschková
Dana Sodomková
Klečková Radmila
  Lenka Szczurová
  Karla Kohoutová
  PHDr. Petr ČeganMetodik prevence sociálně-patologických jevů
  Mgr. Luděk Šipula
  Zdeňka FussováKuchyň
  Chadzikonstandinu Alexandra
   Dudík Martin
    Dmitri Kanurkov – údržba

    Hlavní budova – I. patro

    Jméno Telefon E-mail
    Mgr. Jana SkulinováVýchovný poradce
    Ing. Veronika Maslíková, Ph.D.
    Mgr. Kateřina Neuwirthová
    Bc. Andrea Kantáriková, DiS
    Mgr. Jana Bastlová
    Mgr. Petra Brožáková, Ph.D.
    Mgr. Miroslav Mácha
    Ing. Elen Kosová
    Ing. Jiří Führer
    Ing. Blanka Hynečková
    Ing. Miroslava Carbolová
    Mgr. Milan Majdák

    Hlavní budova – II. patro

    Jméno Telefon E-mail
    Ing. Radim TruchlýZástupce ředitele pro teoretické vyučování (zástupce statutárního orgánu)
    Mgr. Marcela KaňákováZástupce ředitele pro teoretické vyučování
    Ing. Petr VavřiňákZástupce ředitele pro praktické vyučování
    Nikola VýtiskováSekretariát školy, evidence žáků
    Mgr. Kateřina Tauferová
    Mgr. Šárka Hrabcová
    Mgr. Eva Titzová
    Mgr. Pavla Zdražilová
    Mgr. Olga Výtisková
    Mgr. Tomáš Hartmann
    Ivana Graffy, DiS.
    Mgr. Marcela Krupová

    Hlavní budova – III. patro

    Dílny PV – Hlubinská 24 (bílý dům)

    Jméno Telefon E-mail
    Bc. Mojmír Vala
    Martin Křikala
    Mgr. Roman Kučera

    Dílny PV – Hlubinská 28 (červený dům)

    Dílny PV – budova školy

    Jméno Telefon E-mail
    Mgr. Tomáš NevřelaVedoucí učitel odborného výcviku - slaboproud
    Radomír Ščerba
    Eduard Cabák
    Jiří Wrožyna
    Vítězslav Maslík
    Adam Arabáš
    Michal Bielan
    Lukáš Soudek
    Anna Klepačová
    Bc. Jiřina Melicharová
    Studio
    Zámečnická dílna – suterén