Hlavní budova – přízemí

Jméno Telefon E-mail
DiS. Jarmila Slívová
Ing. Tomáš FührerŘeditel školy (Statutární orgán)
Jana FojtíkováSekretariát ředitele školy
Mgr. Luděk Šipula
Mgr. Lubomír FranekVedoucí učitel odborného výcviku pro první ročníky
Ing. Pavla HorečkováZástupce ředitele pro ekonomiku
PHDr. Petr ČeganMetodik prevence sociálně-patologických jevů
Ing. Petr VavřiňákZástupce ředitele pro praktické vyučování
Dana Sodomková
Údržba
Bc. Pavla Jurečková
Karla Kohoutová
Lenka Szczurová
Bc. Karin Kermaschková
Zdeňka FussováKuchyň
Jiří Pačka

Hlavní budova – I. patro

Jméno Telefon E-mail
Ing. Veronika Maslíková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Neuwirthová
Bc. Andrea Kantáriková, DiS
Mgr. Jana Bastlová
Mgr. Milan Majdák
Ing. Miroslava Carbolová
Ing. Blanka Hynečková
Ing. Jiří Führer
Mgr. Marcela KaňákováZástupce ředitele pro teoretické vyučování
Ing. Elen Kosová
Mgr. Miroslav Mácha
Mgr. Petra Brožáková, Ph.D.

Hlavní budova – II. patro

Jméno Telefon E-mail
Mgr. Kateřina Tauferová
Ing. Radim TruchlýZástupce ředitele pro teoretické vyučování (zástupce statutárního orgánu)
Nikola VýtiskováSekretariát školy, evidence žáků
Mgr. Jana SkulinováVýchovný poradce
Ing. Petr VavřiňákZástupce ředitele pro praktické vyučování
Mgr. Marcela KaňákováZástupce ředitele pro teoretické vyučování
Mgr. Marcela Krupová
Ivana Graffy, DiS.
Mgr. Tomáš Hartmann
Mgr. Olga Výtisková
Mgr. Pavla Zdražilová
Mgr. Šárka Hrabcová
Mgr. Eva Titzová

Hlavní budova – III. patro

Dílny PV – Hlubinská 24 (bílý dům)

Jméno Telefon E-mail
Bc. Mojmír Vala
Martin Křikala
Mgr. Roman Kučera

Dílny PV – Hlubinská 28 (červený dům)

Dílny PV – budova školy

Jméno Telefon E-mail
Vítězslav Maslík
Adam Arabáš
Lukáš Soudek
Anna Klepačová
Michal Bielan
Mgr. Tomáš NevřelaVedoucí učitel odborného výcviku - slaboproud
Zámečnická dílna – suterén
Bc. Jiřina Melicharová
Studio
Jiří Wrožyna
Radomír Ščerba
Eduard Cabák