Formální rámec školské reformy je dán přechodem od jednotných osnov pro všechny školy k vytváření rámcových vzdělávacích programů (RVP) podle nichž si školy tvoří své vlastní jedinečné školní vzdělávací programy (ŠVP).

Tvorba a schvalování RVP stejně jako zavádění vlastních ŠVP probíhá postupně. Rámcové vzdělávací programy pro odborné školy jsou připravovány postupně v Národním ústavu odborného vzdělávání a jejich schvalování probíhá v několika fázích.

Mechanik elektrotechnik (26–41–L/01)

Elektrikář (26–51–H/01)

Elektrikář silnoproud (26–51–H/02)

Optik (23-62-L/01)

Podnikání (64–41–L/51)

Provozní elektrotechnika (26-41-L/52)