zdělávání na naší škole probíhá podle školních vzdělávacích programů, které jsou postupně zpracovávány pro jednotlivé obory vzdělávání v závislosti na vydávání rámcových vzdělávacích progranů (RVP) Národním ústavem odborného vzdělávání řízeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

Jednotlivé ŠVP si můžete prohlédnout na této stránce ve formátu pdf. ŠVP pro ostatní obory budou zpracovány v následujících realizačních vlnách podle pokynů MŠMT.

V současné době jsou zpracovány ŠVP pro následující obory středního vzdělávání:

Mechanik elektrotechnik (26–41–L/01) – ŠVP: Mechanik elektrotechnik (1. MA, 1. MB)platný od 1. 9. 2023, počínaje 1. ročníkem
Optik (23-62-L/01) – ŠVP: Optik (1. OP)platný od 1. 9. 2023, počínaje 1. ročníkem
Elektrikář silnoproud (26–51–H/02) – ŠVP: Elektrikář silnoproud (1. EA)platný od 1. 9. 2023, počínaje 1. ročníkem
Elektrikář (26–51–H/01) – ŠVP: Elektrikář  (1. EB, 1. EC)platný od 1. 9. 2023, počínaje 1. ročníkem
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26–52–H/01) – ŠVP: Elektromechanik pro zařízení a přístroje (1. EZ)platný od 1. 9. 2023, počínaje 1. ročníkem
Mechanik elektrotechnik (26–41–L/01) – ŠVP: Mechanik elektrotechnik (2. MA, 2. MB)platný od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem
Optik (23-62-L/01) – ŠVP: Optik (2. OP)platný od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem
Elektrikář silnoproud (26–51–H/02) – ŠVP: Elektrikář silnoproud (2. EA)platný od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem
Elektrikář (26–51–H/01) – ŠVP: Elektrikář  (2. EB, 2. EC)platný od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26–52–H/01) – ŠVP: Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2. EZ)platný od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem
Mechanik elektrotechnik (26–41–L/01) – ŠVP: Mechanik elektrotechnik (3. MA, 3. MB)platný od 1. 9. 2021, počínaje 1. ročníkem
Optik (23-62-L/01) – ŠVP: Optik (3. OP)platný od 1. 9. 2021, počínaje 1. ročníkem
Mechanik elektrotechnik (26–41–L/01) – ŠVP: Mechanik elektrotechnik (4. MA, 4. MB)platný od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Optik (23-62-L/01) – ŠVP: Optik (4. OP)platný od 1. 9. 2017, počínaje 1. ročníkem
Elektrikář silnoproud (26–51–H/02) – ŠVP: Elektrikář silnoproud (3. EA)platný od 1. 9. 2018, počínaje 1. ročníkem
Elektrikář (26–51–H/01) – ŠVP: Elektrikář  (3. EB)platný od 1. 9. 2018, počínaje 1. ročníkem
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26–52–H/01) – ŠVP: Elektromechanik pro automatizační zařízení (3. EZ)platný od 1. 9. 2018, počínaje 1. ročníkem
Nástavbové studium
Provozní elektrotechnika (26-41-L/52) – ŠVP: Provozní elektrotechnika – forma denní (1. NE)platný od 1. 9. 2023, počínaje 1. ročníkem
Provozní elektrotechnika (26-41-L/52) – ŠVP: Provozní elektrotechnika – forma denní (2. NE)platný od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníkem