Pro komunikaci se zaměstnanci školy používejte emailovou korespondenci!
Email na zaměstnance je ve formě: prijmeni@sse-najizdarne.cz