Členové Školské rady

  • Ing. Štěpán Harašta – za Český svaz zaměstnavatelů v energetice
  • Ing. Jiří Horák – za zřizovatele
  • Gabriela Oudová – za zákonné zástupce nezletilých žáků
  • Milan Janík – za zletilé žáky
  • Mgr. Šárka Hrabcová – za pedagogické pracovníky školy; předsedkyně rady
  • Eduard Cabák – za pedagogické pracovníky školy

Ke stažení