Organizace závěrečných zkoušek ve školním roce 2022/2023 – zářijový termín

Písemná zkouška začíná v 8:00, žáci se dostaví v 7:45 do budovy školy Na Jízdárně 30.

Praktická zkouška začíná 7:00, žáci se dostaví v 6:45 do budovy Hlubinská 28 (3. EA do budovy Na Jízdárně 30).

Ústní zkouška začíná v 8:00 (společné zahájení v 7:45), žáci se dostaví v 7:30 do budovy Na Jízdárně 30.

Učební obory
Třída:3. EA3. EB 3. EZ
Písemná zkouška:7. 9. 2023 7. 9. 2023 7. 9. 2023
Praktická zkouška – odb. výcvik: 8. 9. 2023 8. 9. 2023 8. 9. 2023
Volno na přípravu (4 dny):9. – 13. 9. 2023 9. – 13. 9. 2023 9. – 13. 9. 2023
Ústní zkouška:  14. 9. 2023 14. 9. 2023 14. 9. 2023

Maturitní obory
Třída:3. MA3. MB 3. OP
Písemná zkouška: 7. 9. 2023 7. 9. 2023 7. 9. 2023
Praktická zkouška – odb. výcvik: 8. 9. 2023 8. 9. 2023 8. 9. 2023
Volno na přípravu (4 dny): 9. – 13. 9. 2023 9. – 13. 9. 2023 9. – 13. 9. 2023
Ústní zkouška:  14. 9. 2023 14. 9. 2023 14. 9. 2023

Úspěšní absolventi si mohou vytisknout dodatek k výučnímu listu, který je zdarma ve 4 jazycích a obsahuje soupis získaných obecných a odborných kompetencí. Přiložením tohoto dodatku k  životopisu vám pomůže při hledání práce.

Obor:češtinaangličtinaněmčinafrancouština
Elektrikář
Elektrikář silnoproud
Elektromechanik pro zařízení a přístroje