Organizace závěrečných zkoušek ve školním roce 2021/2022 – prosincový termín

Učební obory

Třída:2. KZ3. EA3. EB 
Písemná zkouška29. 11. 202229. 11. 202229. 11. 2022
Praktická zkouška – odb. výcvik:30. 11. – 1. 12. 202230. 11. – 1. 12. 202230. 11. – 1. 12. 2022
Ústní zkouška: 8. – 9. 12. 20228. – 9. 12. 20228. – 9. 12. 2022

Úspěšní absolventi si mohou vytisknout dodatek k výučnímu listu, který je zdarma ve 4 jazycích a obsahuje soupis získaných obecných a odborných kompetencí. Přiložením tohoto dodatku k  životopisu vám pomůže při hledání práce.

Obor:češtinaangličtinaněmčinafrancouština
Elektrikář
Elektrikář silnoproud
Elektromechanik pro zařízení a přístroje