Organizace závěrečných zkoušek 2021

V souladu se zněním opatření obecné povahy vydané MŠMT č. j. MSMT-3258/2021-2 (https://koronavirus.edu.cz/files/zz-platne-zneni-oop.pdf) ředitel střední školy elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, rozhodl, že v oborech vzdělání:
Elektrikář silnoproud 26-51-H/02,
Elektrikář 26-51-H/01,
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01,
se závěrečná zkouška bude skládat ze zkoušky praktické a zkoušky ústní!

Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května, může konat řádný termín závěrečné zkoušky v termínech podle tohoto opatření. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června, může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021. Opravná i náhradní zkouška podle věty druhé a třetí je komisionální.

Závěrečné zkoušky ve výše uvedených oborech vzdělání proběhnou podle platných hygienických podmínek v měsíci červenci roku 2021.

Třída:3. EA3. EB3. EZ
Uzavření známek:21. 6. do 10:0021. 6. do 10:0021. 6. do 10:00
Pedagogická rada:23. 6.23. 6.23. 6.
Vydání vysvědčení:2. 7.2. 7.2. 7.
Písemná zkouškanekoná senekoná senekoná se
Praktická zkouška – odb. výcvik:7. a 8. 7.7. a 8. 7.7. a 8. 7.
Ústní zkouška:12. a 13. 7.14. 7.15. 7.

Žáci třetího ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou, kteří jsou zařazeni do pokusného ověřování modelu vzdělávání L+H, budou konat závěrečnou zkoušku v září 2021 za stejných podmínek, které se stanovují pro jarní období 2021:

Třída:3. MA (4. MA)3. MB (4. MB)3. OP (4. OP)
Písemná zkouškanekoná senekoná senekoná se
Praktická zkouška – odb. výcvik:2. a 3. 9.2. a 3. 9.2. a 3. 9.
Ústní zkouška:7. 9.8. 9.7. a 8. 9.

Organizace závěrečných zkoušek tříletých oborů – podzim 2021

Třída:3. EA3. EB3. EZ
Písemná zkouškanekoná senekoná senekoná se
Praktická zkouška – odb. výcvik:2. a 3. 9.2. a 3. 9.2. a 3. 9.
Ústní zkouška:9. 9.9. 9.9. 9.

Úspěšní absolventi si mohou vytisknout dodatek k výučnímu listu, který je zdarma ve 4 jazycích a obsahuje soupis získaných obecných a odborných kompetencí. Přiložením tohoto dodatku k  životopisu vám pomůže při hledání práce.

Obor:češtinaangličtinaněmčinafrancouština
Elektrikář
Elektrikář silnoproud
Elektromechanik pro zařízení a přístroje