Organizace závěrečných zkoušek ve školním roce 2021/2022 – podzimní termín

Učební obory

Třída:3. EA3. EB 
Písemná zkouška7. 9. 7. 9.
Praktická zkouška – odb. výcvik:8. 9. 8. 9.
Ústní zkouška: 15. a 16. 9. 15. a 16. 9.

Maturitní obory

Třída:3. MA3. MB 3. OP
Písemná zkouška7. 9. 7. 9. 7. 9.
Praktická zkouška – odb. výcvik: 8. 9. 8. 9. 8. 9.
Ústní zkouška:  15. a 16. 9. 15. a 16. 9. 15. a 16. 9.

Úspěšní absolventi si mohou vytisknout dodatek k výučnímu listu, který je zdarma ve 4 jazycích a obsahuje soupis získaných obecných a odborných kompetencí. Přiložením tohoto dodatku k  životopisu vám pomůže při hledání práce.

Obor:češtinaangličtinaněmčinafrancouština
Elektrikář
Elektrikář silnoproud
Elektromechanik pro zařízení a přístroje