Organizace závěrečných zkoušek ve školním roce 2023/2024 – červnový termín

Písemná zkouška začíná v 08:00, žáci se dostaví v 07:45 do budovy školy Na Jízdárně 30.

Praktická zkouška začíná 07:00, žáci se dostaví v 06:45 dle rozpisu do budovy Hlubinská 28 nebo Na Jízdárně 30.

Ústní zkouška probíhá po skupinách dle rozpisu, žáci každé skupiny se dostaví vždy minimálně 30 minut před začátkem zkoušky prvního člena skupiny do budovy Na Jízdárně 30.

Třída:3. EA3. EB 3. EZ3. MA3. MB3. OP
Uzavření známek:03. 06. 2024 do 10:0003. 06. 2024 do 10:0003. 06. 2024 do 10:0029. 05. 2024 do 10:0029. 05. 2024 do 10:0029. 05. 2024 do 10:00
Vydávání vysvědčení:06. 06. 202406. 06. 202406. 06. 202403. 06. 202403. 06. 202403. 06. 2024
Písemná zkouška:07. 06. 202407. 06. 202407. 06. 202404. 06. 202404. 06. 202404. 06. 2024
Praktická zkouška – odb. výcvik:10. 06. 202410. – 11. 06. 202411. 06. 202405. 06. 202406. 06. 202405. – 06. 06. 2024
Volno na přípravu:11. – 16. 06. 202412. – 17. 202412. – 18. 06. 202406. – 11. 06. 202407. – 12. 06. 202407. – 12. 06. 2024
Ústní zkouška: 17. 06. 202418. 06. 2024 19. 06. 202412. – 13. 06. 202413. – 14. 06. 202413. 06. 2024

Podrobný rozpis organizace závěrečných zkoušek a závěru roku tříd 3.MA, 3.MB A 3.OP, včetně žáků, kteří 3. 6. 2024 neprospěli.

Úspěšní absolventi si mohou vytisknout dodatek k výučnímu listu, který je zdarma ve 4 jazycích a obsahuje soupis získaných obecných a odborných kompetencí. Přiložením tohoto dodatku k  životopisu vám pomůže při hledání práce.

2023/2024
Obor:češtinaangličtinaněmčinafrancouzština
Elektrikář
Elektrikář silnoproud
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Jemný mechanik