Organizace závěrečných zkoušek 2021

V souladu se zněním opatření obecné povahy vydané MŠMT ze dne 15. 2. 2021 zveřejněné na úřední desce MŠMT (https://www.msmt.cz/ministerstvi/uredni-deska) ředitel střední školy elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, rozhodl, že v oborech vzdělání:
Elektrikář silnoproud 26-51-H/02,
Elektrikář 26-51-H/01,
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01,
se závěrečná zkouška bude skládat ze zkoušky praktické a zkoušky ústní!

Závěrečné zkoušky ve výše uvedených oborech vzdělání proběhnou podle platných hygienických podmínek v měsíci červenci roku 2021. Detailní rozvrh konání jednotlivých zkoušek pro žáky bude zaslán žákům do jejich emailových schránek a bude zveřejněn na nástěnce školy.

Žáci třetího ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou, kteří jsou zařazeni do pokusného ověřování modelu vzdělávání L+H, budou konat závěrečnou zkoušku v září 2021 za stejných podmínek, které se stanovují pro jarní období 2021.