Epidemická opatření

Pokud se maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria účastní maximálně 20 osob (tzn. zkoušený, zkoušející i případná veřejnost), není potřeba především dokládat skutečnosti jako negativní test/prodělaný covid-19/očkování. Počet 20 osob se váže na jeden čas na určitém místě – může to být např. jedna místnost, pracoviště, kde se koná zkouška. Zkoušek se nesmí účastnit osoba, která vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19. Což je v našem případě vždy zajištěno.

Dále platí obecné „rouškové“ mimořádné opatření, podle kterého jsou všechny osoby povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, příp. roušku) ve vnitřních prostorech staveb. Výjimka je stanovena pro případ, kdy zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru. V takovém případě nemusí nosit žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Bližší informace naleznete v dokumentu ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY, ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A ABSOLUTORIA V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2021.

Organizace závěrečných zkoušek 2021

V souladu se zněním opatření obecné povahy vydané MŠMT č. j. MSMT-3258/2021-2 (https://koronavirus.edu.cz/files/zz-platne-zneni-oop.pdf) ředitel střední školy elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, rozhodl, že v oborech vzdělání:
Elektrikář silnoproud 26-51-H/02,
Elektrikář 26-51-H/01,
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01,
se závěrečná zkouška bude skládat ze zkoušky praktické a zkoušky ústní!

Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května, může konat řádný termín závěrečné zkoušky v termínech podle tohoto opatření. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června, může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021. Opravná i náhradní zkouška podle věty druhé a třetí je komisionální.

Závěrečné zkoušky ve výše uvedených oborech vzdělání proběhnou podle platných hygienických podmínek v měsíci červenci roku 2021.

Třída:3. EA3. EB3. EZ
Uzavření známek:21. 6. do 10:0021. 6. do 10:0021. 6. do 10:00
Pedagogická rada:23. 6.23. 6.23. 6.
Vydání vysvědčení:2. 7.2. 7.2. 7.
Písemná zkouškanekoná senekoná senekoná se
Praktická zkouška – odb. výcvik:7. a 8. 7.7. a 8. 7.7. a 8. 7.
Ústní zkouška:12. a 13. 7.14. 7.15. 7.

Žáci třetího ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou, kteří jsou zařazeni do pokusného ověřování modelu vzdělávání L+H, budou konat závěrečnou zkoušku v září 2021 za stejných podmínek, které se stanovují pro jarní období 2021:

Třída:3. MA (4. MA)3. MB (4. MB)3. OP (4. OP)
Písemná zkouškanekoná senekoná senekoná se
Praktická zkouška – odb. výcvik:2. a 3. 9.2. a 3. 9.2. a 3. 9.
Ústní zkouška:7. 9.8. 9.7. a 8. 9.

Organizace závěrečných zkoušek tříletých oborů – podzim 2021

Třída:3. EA3. EB3. EZ
Písemná zkouškanekoná senekoná senekoná se
Praktická zkouška – odb. výcvik:2. a 3. 9.2. a 3. 9.2. a 3. 9.
Ústní zkouška:9. 9.9. 9.9. 9.

Úspěšní absolventi si mohou vytisknout dodatek k výučnímu listu, který je zdarma ve 4 jazycích a obsahuje soupis získaných obecných a odborných kompetencí. Přiložením tohoto dodatku k  životopisu vám pomůže při hledání práce.

Obor:češtinaangličtinaněmčinafrancouština
Elektrikář
Elektrikář silnoproud
Elektromechanik pro zařízení a přístroje