Úplné znění školního řádu platného od 1. září 2020 naleznete zde.