Úplné znění školního řádu platného od 1. září 2021 naleznete zde.