Úplné znění školního řádu platného od 1. září 2022 naleznete zde.