Úplné znění školního řádu platného od 1. září 2023 naleznete zde.