Mgr. Jana Skulinová (kabinet č. 212, 2. patro)

Kontakt:

tel.: 556 205 243
e-mail: skulinova@sse-najizdarne.cz

Konzultační hodiny:

úterý: 8.00 – 10.30

Konzultace jsou možné i v jinou dobu po předchozí domluvě (telefonicky, e-mailem).

Náplň práce výchovného poradce na naší škole:

  • Realizace podpůrných opatření doporučených žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Nastavení podpůrných opatření 1. stupně ve spolupráci s rodiči žáků s výukovými problémy
  • Koordinace vyučujících při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
  • Koordinace spolupráce školy a školských poradenských zařízení (PPP, SPC)
  • Pomoc při řešení osobních problémů žáků (komunikace s učiteli, pozice ve třídě)
  • Řešení výchovných problémů žáků ve spolupráci s metodikem prevence a třídních učitelů
  • Pomoc žákům 1. ročníků při adaptaci na nové školní prostředí a třídní kolektiv
  • Pomoc při zvládání nároků SŠ (metody efektivního učení)
  • Poskytování informací o možnostech studia na VŠ

 

Aktuální plán práce výchovného poradce naleznete zde.