My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

Telefonní seznam

Telefonní seznam – řazeno dle poschodí a čísel klapek – nutno vytočit 556 205 XXX  (kde XXX je číslo klapky)
Klapka
PŘÍZEMÍ – HLAVNÍ BUDOVA
Ing. Tomáš Führer – ředitel školy
229
zámečnická dílna – suterén
205
Míček Dušan
207
Bc. Hejduk Stanislav
219, 236
Bc. Melicharová Jiřina
206
Maršálek Vladimír
209
studio
210
Sodomková Dana
212
Mestek Vladimír
213
Ing. Pavla Horečková – zástupce ředitele
214
Ing. Jarmila Břeňová
214
Jurečková Pavla
216
Ing. Drahomíra Knapková
217
JUDr. Podešva Jan
218
Nevřela Tomáš – vedoucí učitel OV slaboproud
235
Šefránek František
220
Chytilová Šárka, Kohoutová Karla
222
Mgr. Lubomír Franek – zástupce ředitele pro praxi
223
Candulasová Miluše
228
Hluchníková Jana
230
Fussová Zdeňka-kuchyň
233
Wittek Richard
234
Ščerba Radomír
237
Mgr. Jelínek Aleš
238
PhDr. Čegan Petr
215
Pačka Jiří
250
I. PATRO – HLAVNÍ BUDOVA
Ing. Carbolová Miroslava
211
Mgr. Bastlová Jana
211
Ing. Hynečková Blankaa
211
Ing. Führer Jiří
232
Ing. Vašek Jan
232
Mgr. Nowak Vladislav
239
Mgr. Kaňáková Marcela
239
Mgr. Koudelková Kateřina
239
Ing. Kosová Elen
244
Mgr. Mácha Miroslav
251
Mgr. Brožáková Petra
251
II. PATRO – HLAVNÍ BUDOVA
Mgr. Luděk Šipula – zástupce ředitele
304
Ing. Truchlý Radim – zástupce ředitele
245
Mgr. Krupová Marcela
224
Graffy Ivana, DiS.
224
Mgr. Hartmann Tomáš
224
Ing. Vavřiňák Petr, pracovna
241
Nikola Výtisková
242
Mgr. Výtisková Olga
243
Mgr. Skulinová Jana
243
Mgr. Zdražilová Pavla
247
Mgr. Hrabcová Šárka
247
Mgr. Titzová Eva
247
III. PATRO – HLAVNÍ BUDOVA
Mgr. Dúbravová Ladislava
226
Mgr. Levická Milena
226
Ing. Vylegala Pavel
227
Ing. Vavřiňák Petr
227
Mgr. Cibulka Radoslav
227
Mgr. Bednář Vladislav
240
Mgr. Václav Besta
240
Ing. Šugar Břetislav
249
Mgr. Cnota Tomáš
249
OSTATNÍ BUDOVY
bez klapky
DÍLNY PV – Hlubinská 24 (bílý dům)
Osmančík Karel
596 634 623
Brucháček Petr
Mgr. Lukeš Pavel
DÍLNY PV – Hlubinská 28 (červený dům)
Mgr. Majdák Milan – vedoucí učitel OV silnoproud
724 038 216
Osmančík Karel
596 634 623
Hill Vladimír
Chvojka Jaromír
Mgr. Dostálová Věra
Petroš Puchýřová Tereza
Ing. Ivelin Ivanov
Brucháček Petr
Kopřiva Radim