Telefonní seznam

Telefonní seznam – řazeno dle poschodí a čísel klapek – nutno vytočit 556 205 XXX  (kde XXX je číslo klapky)
Klapka
PŘÍZEMÍ – HLAVNÍ BUDOVA
Ing. Tomáš Führer – ředitel školy
229
zámečnická dílna – suterén
205
Míček Dušan
207
Bc. Hejduk Stanislav
219
Bc. Melicharová Jiřina
206
Maršálek Vladimír
209
studio
210
Sodomková Dana
212
Mestek Vladimír
213
Ing. Jarmila Břeňová – zástupce ředitele
214
Jurečková Pavla
216
Ing. Drahomíra Knapková
217
JUDr. Podešva Jan
218
Nevřela Tomáš – vedoucí učitel OV slaboproud
235
Šefránek František
220
Chytilová Šárka, Kohoutová Karla
222
Mgr. Lubomír Franek – zástupce ředitele pro praxi
223
Candulasová Miluše
228
Hluchníková Jana
230
Fussová Zdeňka
231
Fussová Zdeňka-kuchyň
233
Wittek Richard
234 (236)
Ščerba Radomír
237
Mgr. Jelínek Aleš
215
PhDr. Čegan Petr
238
Pačka Jiří
250
I. PATRO – HLAVNÍ BUDOVA
Ing. Carbolová Miroslava
211
Mgr. Bastlová Jana
211
Mgr. Bednář Vladislav
232
Ing. Vašek Jan
225
Mgr. Nowak Vladislav
239
Mgr. Kaňáková Marcela
239
Mgr. Koudelková Kateřina
239
Ing. Horečková Pavla
244
Ing. Kosová Elen
244
Mgr. Mácha Miroslav
251
RNDr. Hana Maršálková
251
II. PATRO – HLAVNÍ BUDOVA
Mgr. Krupová Marcela
224
Graffy Ivana, DiS.
224
Ing. Vavřiňák Petr
241
Mgr. Hartmann Tomáš
224
Nikola Výtisková
242
Mgr. Výtisková Olga
243
Ing. Truchlý Radim – zástupce ředitele
245
Mgr. Zdražilová Pavla
247
Mgr. Hrabcová Šárka
247
Mgr. Titzová Eva
247
Mgr. Skulinová Jana
243
Mgr. Luděk Šipula – zástupce ředitele
304
III. PATRO – HLAVNÍ BUDOVA
Mgr. Dúbravová Ladislava
226
Mgr. Levická Milena
226
Ing. Vylegala Pavel
227
Mgr. Cnota Tomáš
249
Ing. Novosadová Andrea
240
Ing. Führer Jiří
248
Ing. Hynečková Blanka
240
Ing. Šugar Břetislav
249
Mgr. Cibulka Radoslav
249
OSTATNÍ BUDOVY
bez klapky
DÍLNY PV – Hlubinská 24 (bílý dům)
596 634 623
Osmančík Karel
Brucháček Petr
Mgr. Lukeš Pavel
Maršálek Vladimír
DÍLNY PV – Hlubinská 28 (červený dům)
596 634 623
Mgr. Majdák Milan – vedoucí učitel OV silnoproud
Osmančík Karel
Tureček Alois
Chvojka Jaromír
Mgr. Dostálová Věra
Puchýřová Tereza
Mazurek Otakar
Brucháček Petr
Kopřiva Radim
Mgr. Besta Václav