Šablony SŠE

Naučíme vás to opravit

Nástroje pro oživení a odolnost

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání II (OKAP II)

Podpora technických a řemeslných oborů v MSK

Přírodní vědy v technických oborech

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání (OKAP)

Elektrolaboratoře

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK

SŠE OSTRAVA – ŠABLONY 2

Interní mentoring pro učitele SŠ v MSK

Projekt EDISON

EDISONsmall

Projekt L a H

Vznik pracoviště pro výuku automatizačních měřicích a řídicích systémů 

acelor

Jazykové učebny středních odborných škol
LOGO ROP

Rozvoj a zkvalitnění praktického vyučování elektrotechnických oborů

Pedagog a tablety ve výuce

Pohyb a strava, to je čistá hlavapohyb-strava-2

EU peníze středním školám

Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ve stavebnictví a elektrotechnice

Technické vzdělání – Brána k úspěchu

Odborná praxe pedagogických pracovníků
vybraných technických oborů v ArcelorMittal

LOGO Roboti

ENERSOL

OKO DO BUDOUCNOSTI

ELEKTROTECHNICKÁ CENTRA

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Naše škola ve spolupráci s ArcelorMittal Ostrava a.s. vytvořila školní informační systém, složený ze dvou počítačů a pěti televizi.
Jeden počítač slouží k přípravě prezentací, druhý jako server posílající data televizím.
Tři televize jsou umístěny naproti schodiště na každém patře školy, čtvrtá televize naproti schodiště do dílen slaboproudu a pátá největší v hlavní chodbě školy naproti příchodu ze šaten (z dílen slaboproud).

MODERNIZACE TECHNICKÉHO A DIDAKTICKÉHO VYBAVENÍ CENTER PRO DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SOUVISEJÍCÍ S REFORMOU

Zkvalitňování dalšího profesního vzdělávání zaměřeného na stavebnictví, elektrotechniku a gastronomii – Vzdělávání v oblasti nových technologií v domovních instalacích, rozvodů elektrické energie pomocí inteligentních systémů.

PROJEKT MOBILITY

Inovace výukových postupů v přípravě žáků v nových zaměřeních elektroniky – mechatronika.

PRÁCE POD NAPĚTÍM

Rozvody elektrické energie pomocí kabelových vedení a pomocí izolovaného venkovního vedení.

Dne 13. 12. 2006 proběhlo slavnostní otevření učebny  „ROZVODU ELEKTRICKÉ ENERGIE POMOCÍ KABELOVÝCH VEDENÍ A POMOCÍ IZOLOVANÉHO VENKOVNÍHO VEDENÍ“, které se uskutečnilo na  Střední škole elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30.

Na základě projektu naší školy a skupiny ČEZ pod názvem Nadace ČEZ jsme vybudovali výukový polygon práce pod napětí.

ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY
PRO DÁLKOVÉ A DENNÍ STUDIUM.

EDISONsmall