Operační program:Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010749
Název projektu:Podpora technických a řemeslných oborů v MSK
Specifický cíl:Vybudování nových dílen pro výuku odborného výcviku
Celkové výdaje projektu:34 000 000 Kč, z toho dotace EU 28 800 000 Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury a zlepšení výuky žáků vzdělávaných v technických a řemeslných oborech na vybraných středních školách Moravskoslezského kraje ve vazbě na jejich budoucí uplatnění na trhu práce.  V rámci projektu budou modernizovány odborné učebny a dílny na šesti středních školách v Moravskoslezském kraji.

Výstup projektu na naší škole

Výstupem projektu bude modernizace dílny 1. ročníků zaměřená na polytechnické vzdělání a ruční obrábění, modernizace dílny 1. ročníků zaměřená strojní obrábění a demonstrační výukové centrum alternativních a obnovitelných zdrojů energie.