My Weblog: kutahya web tasarim umraniye elektrikci uskudar elektrikci umraniye elektrikci istanbul elektrikci satis egitimi cekmekoy elektrikci uskudar kornis montaj umraniye kornis montaj atasehir elektrikci beykoz elektrikci

Elektrotechnická centra

nuts2

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/09.00728

Cíl projektu

Cílem projektu je vybudování odborných a speciálních učeben, laboratoří a dílen vybavených speciálním nábytkem, přístroji, nástroji a pomůckami potřebnými pro realizaci cílů a obsahu vzdělávání stanovených rámcovými a školními vzdělávacími programy elektrotechnicky zaměřených oborů středního vzdělání, zahrnujících odborný výcvik.

Výstupy projektu

Nově vzniklé a rekonstruované dílny, laboratoře a odborné učebny vybavené trenažéry a dalším technickým zařízením, umožňující zajištění kvality odborného výcviku na úrovni doby. Prostory pro uložení nářadí, materiálů, učebních a jiných pomůcek, prostory pro přípravnou práci učitelů odborného výcviku, pro osobní hygienu, odpočinek a stravování a pro odkládání oděvu a obuvi. Doplnění stávajícího technického a technologického vybavení škol – přístroje, nářadí, didaktická a výpočetní technika, učební pomůcky.

Popis konečného stavu

Po realizaci projektu vznikne šest center se zaměřením na elektrotechnické obory – v každém okrese MSK jedno, s moderně vybavenými pracovišti odborného výcviku pro výuku žáků v elektrotechnických oborech středního vzdělání, zahrnujících odborný výcvik.

Zapojené školy – partneři projektu

Zdroj financování projektu  — výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 41 314 888,00

Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (92,5 %) 38 216 271,40

Podíl Moravskoslezského kraje (7,5 %) 3 098 616,60

Doba realizace projektu

05/2010 – 06/2013

Kontaktní osoba

Ing. Andrea Suchomelová
projektový manažer odbor evropských projektů

tel.: 595 622 736

fax: 595 622 427

e-mail: andrea.suchomelova@kr-moravskoslezsky.cz