My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

Elektrotechnická centra

nuts2

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/09.00728

Cíl projektu

Cílem projektu je vybudování odborných a speciálních učeben, laboratoří a dílen vybavených speciálním nábytkem, přístroji, nástroji a pomůckami potřebnými pro realizaci cílů a obsahu vzdělávání stanovených rámcovými a školními vzdělávacími programy elektrotechnicky zaměřených oborů středního vzdělání, zahrnujících odborný výcvik.

Výstupy projektu

Nově vzniklé a rekonstruované dílny, laboratoře a odborné učebny vybavené trenažéry a dalším technickým zařízením, umožňující zajištění kvality odborného výcviku na úrovni doby. Prostory pro uložení nářadí, materiálů, učebních a jiných pomůcek, prostory pro přípravnou práci učitelů odborného výcviku, pro osobní hygienu, odpočinek a stravování a pro odkládání oděvu a obuvi. Doplnění stávajícího technického a technologického vybavení škol – přístroje, nářadí, didaktická a výpočetní technika, učební pomůcky.

Popis konečného stavu

Po realizaci projektu vznikne šest center se zaměřením na elektrotechnické obory – v každém okrese MSK jedno, s moderně vybavenými pracovišti odborného výcviku pro výuku žáků v elektrotechnických oborech středního vzdělání, zahrnujících odborný výcvik.

Zapojené školy – partneři projektu

Zdroj financování projektu  — výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 41 314 888,00

Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (92,5 %) 38 216 271,40

Podíl Moravskoslezského kraje (7,5 %) 3 098 616,60

Doba realizace projektu

05/2010 – 06/2013

Kontaktní osoba

Ing. Andrea Suchomelová
projektový manažer odbor evropských projektů

tel.: 595 622 736

fax: 595 622 427

e-mail: andrea.suchomelova@kr-moravskoslezsky.cz