Ve dnech 25. – 27. 3. 2024 se na naší škole uskutečnil projekt prevence s Městskou policií Ostrava (MPO) „Kámo braň se 2024“, který byl financován z programu prevence kriminality statutárního města Ostrava.

Projekt byl určen pro 3. ročníky maturitních oborů a specializoval se na právní vědomí, kybernetickou bezpečnost, zákon o obětech trestních činů a v neposlední řadě si posluchači vyzkoušeli základy sebeobrany.

Celý projekt na naší škole byl velmi úspěšný a tímto bychom chtěli poděkovat MPO za uvedení dané problematiky a vzorné předvedení ukázek a přednášek. Doufáme, že takových akcí pro mládež bude více!