Náhradní rozvrh na:

Případné změny sledujte na suplovací nástěnce ve druhém patře!