VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Střední škola, jejíž činnost vykonává Střední škola elektrotechnická, Ostrava Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, rozhodla v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., podle § 59 a následujících a § 165 odst. 2 písm. f) školského zákona, podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a v souladu se správním řádem, zákon č 500/2004 Sb., o přijetí / nepřijetí ke vzdělávání níže uvedených uchazečů.

2. kolo:

Seznam přijatých uchazečů:

20. června 2022:

Provozní elektrotechnika 26 – 41 – L / 52 (forma denní) 

720; 721; 722; 723; 724.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2022 za podmínky, že v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2022 skutečně do školy nastoupí.

 

2. června 2022:

Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26 – 52 – H / 01

435; 436; 437.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2022 za podmínky, že do 16. června 2022 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2022 skutečně do školy nastoupí.

 

1. června 2022:

Optik 23 – 62 – L / 01, doplňkový obor 23-62-H/01 Jemný mechanik 

326; 328; 329; 330; 331.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2022 za podmínky, že do 15. června 2022 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2022 skutečně do školy nastoupí.

 

Uzavřená přijímací řízení :

Seznam uchazečů, kteří odevzdali zápisový lístek:

16. května 2022:

Elektrikář silnoproud 26-51-H/02 (předpokládaný počet přijímaných = 30 uchazečů; počet odevzdaných zápisových lístků = 30)

503; 504; 505; 506; 508; 509; 513; 514; 515; 517; 518; 521; 523; 524; 525; 526; 528; 530; 532; 533; 536; 537; 539; 541; 543; 544; 545; 548; 549; 550.

 

1. kolo:

Seznam přijatých uchazečů:

29. dubna 2022:

Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L / 01, doplňkový obor 26-51-H/01 Elektrikář 

102; 107; 108; 109; 110; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 120; 121; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 149; 151; 152; 154; 155; 156; 158; 159; 160; 162; 163; 164; 167; 169; 170; 173; 174; 178; 180; 181; 182; 183; 185; 186; 187; 188; 190; 191; 192; 193; 196; 197; 198; 199.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2022 za podmínky, že do 13. května 2022 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2022 skutečně do školy nastoupí.

Optik 23 – 62 – L / 01, doplňkový obor 23-62-H/01 Jemný mechanik 

301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2022 za podmínky, že do 13. května 2022 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2022 skutečně do školy nastoupí.

Provozní elektrotechnika 26 – 41 – L / 52 (forma denní) 

701; 702; 703; 704; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 711; 712; 713; 714; 715; 716; 717; 718; 719.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2022 za podmínky, že v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2022 skutečně do školy nastoupí.

 

Seznam nepřijatých uchazečů:

29. dubna 2022:

Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L / 01, doplňkový obor 26-51-H/01 Elektrikář 

101; 103; 104; 105; 106; 111; 118; 119; 122; 133; 146; 147; 148; 150; 153; 157; 161; 165; 166; 171; 172; 175; 176; 177; 179; 184; 194; 195.

 

Podrobné výsledky:
 Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L / 01, doplňkový obor 26-51-H/01 Elektrikář; Optik 23 – 62 – L / 01, doplňkový obor 23-62-H/01 Jemný mechanik; Provozní elektrotechnika 26 – 41 – L / 52 (forma denní).

Poučení:
Proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení můžete podle ustanovení §60 odst. 19 školského zákona č. 561/2004 Sb. podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezkého kraje. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy.