VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Střední škola, jejíž činnost vykonává Střední škola elektrotechnická, Ostrava Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, rozhodla v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., podle § 59 a následujících a § 165 odst. 2 písm. f) školského zákona, podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a v souladu se správním řádem, zákon č 500/2004 Sb., o přijetí / nepřijetí ke vzdělávání níže uvedených uchazečů.

3. kolo:

Podrobné výsledky:

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02

Seznam přijatých uchazečů (seřazeno od nejnižšího registračního čísla po nejvyšší):

30. června 2023:

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02

550; 551.

2. kolo:

Podrobné výsledky:

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02; Elektromechanik pro zařízení a přístroje  26 – 52 – H / 01.

Seznam přijatých uchazečů (seřazeno od nejnižšího registračního čísla po nejvyšší):

8. června 2023:

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02

548; 549.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2023 za podmínky, že do 22. června2023 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 4. září 2023 skutečně do školy nastoupí.

Zápisové lístky je možné odevzdat ve škole osobně v pondělí, středu a čtvrtek v době od 8:00 do 15:00 (přestávka na oběd je od 12:00 do 12:30) u paní Nikoly Výtiskové.

V jiném termínu odevzdávejte zápisové lístky osobně jen po předchozí domluvě s paní Nikolou Výtiskovou (tel.: 556 205 242; e-mail: nvytiskova@sse-najizdarne.cz).

Elektromechanik pro zařízení a přístroje  26 – 52 – H / 01

432; 433; 434; 435.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2023 za podmínky, že do 22. června2023 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 4. září 2023 skutečně do školy nastoupí.

Zápisové lístky je možné odevzdat ve škole osobně v pondělí, středu a čtvrtek v době od 8:00 do 15:00 (přestávka na oběd je od 12:00 do 12:30) u paní Nikoly Výtiskové.

V jiném termínu odevzdávejte zápisové lístky osobně jen po předchozí domluvě s paní Nikolou Výtiskovou (tel.: 556 205 242; e-mail: nvytiskova@sse-najizdarne.cz).

 

1. kolo:

Podrobné výsledky:

Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L / 01; Optik 23 – 62 – L / 01; Provozní elektrotechnika 26 – 41 – L / 52; Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02; Elektrikář 26 – 51 – H / 01; Elektromechanik pro zařízení a přístroje  26 – 52 – H / 01.

Seznam přijatých uchazečů (seřazeno od nejnižšího registračního čísla po nejvyšší):

2. května 2023:

Mechanik elektrotechnik  26 – 41 – L / 01, doplňkový obor 26-51-H/01 Elektrikář 

101; 102; 103; 105; 107; 108; 109; 113; 118; 121; 122; 123; 124; 126; 131; 132; 133; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 143; 147; 148; 149; 152; 159; 162; 167; 169; 171; 173; 176; 178; 180; 181; 182; 183; 184; 187; 189; 191; 195; 196; 203; 204; 205; 208; 211; 212; 215; 216; 222; 224; 226; 228; 230.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2023 za podmínky, že do 17. května 2023 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 4. září 2023 skutečně do školy nastoupí.

Zápisové lístky je možné odevzdat ve škole osobně v pondělí, středu a čtvrtek v době od 8:00 do 15:00 (přestávka na oběd je od 12:00 do 12:30) u paní Nikoly Výtiskové.

V jiném termínu odevzdávejte zápisové lístky osobně jen po předchozí domluvě s paní Nikolou Výtiskovou (tel.: 556 205 242; e-mail: nvytiskova@sse-najizdarne.cz).

Optik  23 – 62 – L / 01, doplňkový obor 23-62-H/01 Jemný mechanik

301; 302; 303; 305; 307; 309; 310; 312; 314; 315; 316; 318; 319; 320; 323; 324; 326; 327; 328; 332; 333; 334; 335; 336; 337; 339; 340; 342; 343; 345.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2023 za podmínky, že do 17. května 2023 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 4. září 2023 skutečně do školy nastoupí.

Zápisové lístky je možné odevzdat ve škole osobně v pondělí, středu a čtvrtek v době od 8:00 do 15:00 (přestávka na oběd je od 12:00 do 12:30) u paní Nikoly Výtiskové.

V jiném termínu odevzdávejte zápisové lístky osobně jen po předchozí domluvě s paní Nikolou Výtiskovou (tel.: 556 205 242; e-mail: nvytiskova@sse-najizdarne.cz).

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma denní)

701; 702; 703; 705; 707; 711; 712; 713; 714; 715; 716; 717; 718; 719; 720; 721; 722; 723; 724; 725; 726; 727; 728; 729; 730; 732; 735; 737; 738; 740.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2023 za podmínky, že v den zahájení školního roku, tj. 4. září 2023 skutečně do školy nastoupí.

24. dubna 2023:

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02

501; 502; 504; 505; 507; 508; 509; 510; 511; 513; 514; 515; 517; 520; 521; 523; 524; 526; 528; 529; 530; 531; 533; 534; 535; 537; 538; 539; 542; 546.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2023 za podmínky, že do 10. května 2023 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 4. září 2023 skutečně do školy nastoupí.

Zápisové lístky je možné odevzdat ve škole osobně v pondělí, středu a čtvrtek v době od 8:00 do 15:00 (přestávka na oběd je od 12:00 do 12:30) u paní Nikoly Výtiskové.

V jiném termínu odevzdávejte zápisové lístky osobně jen po předchozí domluvě s paní Nikolou Výtiskovou (tel.: 556 205 242; e-mail: nvytiskova@sse-najizdarne.cz).

Elektrikář 26 – 51 – H / 01

602; 604; 605; 606; 607; 611; 612; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 626; 627; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 641; 643; 644; 645; 646; 647; 648; 649; 650; 651; 653; 654; 655; 656; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 663; 665; 666; 668; 671; 672; 673; 674; 675; 677; 678; 679; 680; 683; 686.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2023 za podmínky, že do 10. května 2023 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 4. září 2023 skutečně do školy nastoupí.

Zápisové lístky je možné odevzdat ve škole osobně v pondělí, středu a čtvrtek v době od 8:00 do 15:00 (přestávka na oběd je od 12:00 do 12:30) u paní Nikoly Výtiskové.

V jiném termínu odevzdávejte zápisové lístky osobně jen po předchozí domluvě s paní Nikolou Výtiskovou (tel.: 556 205 242; e-mail: nvytiskova@sse-najizdarne.cz).

Elektromechanik pro zařízení a přístroje  26 – 52 – H / 01

401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2023 za podmínky, že do 10. května 2023 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 4. září 2023 skutečně do školy nastoupí.

Zápisové lístky je možné odevzdat ve škole osobně v pondělí, středu a čtvrtek v době od 8:00 do 15:00 (přestávka na oběd je od 12:00 do 12:30) u paní Nikoly Výtiskové.

V jiném termínu odevzdávejte zápisové lístky osobně jen po předchozí domluvě s paní Nikolou Výtiskovou (tel.: 556 205 242; e-mail: nvytiskova@sse-najizdarne.cz).

 

Seznam nepřijatých uchazečů (seřazeno od nejnižšího registračního čísla po nejvyšší):

2. května 2023:

Mechanik elektrotechnik  26 – 41 – L / 01, doplňkový obor 26-51-H/01 Elektrikář 

104; 106; 110; 111; 112; 114; 115; 116; 117; 119; 120; 125; 127; 128; 129; 130; 134; 142; 144; 145; 146; 150; 151; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 160; 161; 163; 164; 165; 166; 168; 170; 172; 174; 175; 177; 179; 185; 186; 188; 190; 192; 193; 194; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 206; 207; 209; 210; 213; 214; 217; 218; 219; 220; 221; 223; 225; 227; 229; 231.

Proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení můžete podle ustanovení §60 odst. 19 školského zákona č. 561/2004 Sb. podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy.

Optik  23 – 62 – L / 01, doplňkový obor 23-62-H/01 Jemný mechanik

304; 306; 308; 311; 313; 317; 322; 325; 329; 330; 331; 338; 341; 344.

Proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení můžete podle ustanovení §60 odst. 19 školského zákona č. 561/2004 Sb. podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy.

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma denní)

704; 706; 709; 731; 733; 734; 736; 739.

Proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení můžete podle ustanovení §60 odst. 19 školského zákona č. 561/2004 Sb. podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy.

24. dubna 2023:

Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02

503; 506; 512; 516; 518; 519; 522; 525; 527; 532; 536; 540; 541; 543; 544; 545; 547.

Proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení můžete podle ustanovení §60 odst. 19 školského zákona č. 561/2004 Sb. podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy.

Elektrikář 26 – 51 – H / 01

601; 603; 608; 609; 610; 613; 614; 615; 616; 625; 628; 637; 638; 639; 640; 642; 652; 664; 667; 669; 670; 676; 681; 682; 684; 685; 687; 688.

Proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení můžete podle ustanovení §60 odst. 19 školského zákona č. 561/2004 Sb. podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy.

Elektromechanik pro zařízení a přístroje  26 – 52 – H / 01

419.

Proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení můžete podle ustanovení §60 odst. 19 školského zákona č. 561/2004 Sb. podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy.

 

Podrobné výsledky:

Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L / 01; Optik 23 – 62 – L / 01; Provozní elektrotechnika 26 – 41 – L / 52; Elektrikář silnoproud  26 – 51 – H / 02; Elektrikář 26 – 51 – H / 01; Elektromechanik pro zařízení a přístroje  26 – 52 – H / 01.