VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Střední škola, jejíž činnost vykonává Střední škola elektrotechnická, Ostrava Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, rozhodla v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., podle § 59 a následujících a § 165 odst. 2 písm. f) školského zákona, podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a v souladu se správním řádem, zákon č 500/2004 Sb., o přijetí / nepřijetí ke vzdělávání níže uvedených uchazečů.