• Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
  26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ …………………………………………………… 30 uchazečů
  26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD …………………………….. 30 uchazečů
  26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE ………………… 30 uchazečů
 • Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole
  1. Uchazeč splní povinnost školní docházky nebo ukončí základní vzdělání (doloží vysvědčením v den nástupu, tj. 2. září 2024).
  2. Uchazeč podá přihlášku ke vzdělávání včetně příloh jedním ze tří způsobů, které jsou dané vyhláškou č. 422/2023 Sb., nejlépe elektronicky.
  3. Uchazeč splňuje zdravotní způsobilost pro daný obor studia (►zde). Formulář lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání naleznete ►zde. Potvrzení uchazeč dodá nejpozději do 29. března 2024.
 • Kritéria přijímacího řízení a jejich hodnocení:
  • Pořadí uchazečů pro jejich přijetí bude stanoveno doložením výsledků základního vzdělávání dle § 3 odst. 2, vyhlášky č. 422/2023 Sb. v platném znění a určením PRŮMĚRU: PRŮMĚR = aritmetický průměr z průměrů za I. a II. pololetí předposledního ročníku a I. pololetí posledního ročníku.
   V případě shodného průměru bude pořadí upraveno podle kritérií v tomto pořadí:
  • 1. lepší průměr z 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ
  • 2. lepší průměr z 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ 
  • 3. lepší průměr z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ 
  • 4. lepší průměrná známka z matematiky za 3 hodnocená pololetí
  • 5. lepší průměrná známka z českého jazyka za 3 hodnocená pololetí
  • 6. lepší známka z matematiky ve 2. pololetí předposledního ročníku 
  • 7. lepší známka z českého jazyka ve 2. pololetí předposledního ročníku
  • 8. los za přítomnosti ředitele školy, zástupců ředitele školy. 
 • Pokud uchazeč ukončil základní vzdělání ve školním roce 2020/2021 nelze hodnotit jeho prospěch za II. pololetí školního roku 2019/2020 (Vyhláška č. 200/2021 Sb. § 1 odst. 7).
 • Pro ukrajinské uchazeče a pro osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky ucházející se o studium ukončené výučním listem:
  1. Znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem. Pohovor se bude konat 16. dubna 2024 od 8:00 hodin.
 • Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek:
  Podle ustanovení § 60 školského zákona rozhodl ředitel školy o nekonání školní přijímací zkoušky

Přihlášky se odevzdávají v termínu 1. 2. – 20. 2. 2024 jedním ze tří způsobů, které jsou dané vyhláškou č. 422/2023 Sb., nejlépe elektronicky.
Předvyplněné editovatelné přihlášky:
Elektrikář
Elektrikář silnoproud
Elektromechanik pro zařízení a přístroje