Dnes byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení pro 4-leté maturitní obory Optik  23 – 62 – L / 01 a Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L / 01. Přílohou jsou i Důležité informace pro uchazeče a zákonné zástupce.