Povolené pomůcky ke společné části MZ musí žáci předat třídnímu učiteli nejpozději 30. dubna 2014 v 800 hodin!