Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace vypisuje Výzvu k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Rekonstrukce stropu v objektu dílen, ev. č. 5260001309

Znění výzvy                                     Návrh smlouvy