Známky za první pololetí školního roku 2015/2016 se uzavírají 22. ledna 2015 do 1200 hodin