Dne 7. ledna 2016 od 1600 do 1700 se uskuteční třídní schůzky. Rozpis místností bude vyvěšen ve vestibulu školy.