Dne 30. ledna 2016 bude zahájen kurz Optik jako příprava na vykonání zkoušky dle profesní kvalifikace 23-033-H Optik pro brýlovou techniku.
Bližší informace v sekci „Kurzy a rekvalifikace – Profesní kvalifikace – Optik pro brýlovou techniku