Aktuálně:

V listopadu a prosinci 2018 se uskuteční kurz pro přípravu na vykonání zkoušky dle profesní kvalifikace 23-033-H Optik pro brýlovou techniku.

Termíny konzultací:

24. a 25. 11. 2018
1. a 2. 12. 2018

 

Konzultace budou probíhat vždy od 8:00 do 15:00 hodin v prostorách dílen a
učeben optiků na Hlubinské ulici č. 28.

Termín zkoušky:

8. 12. 2018

Zkouška proběhne od 8:00 do 17:00 hodin ve stejných prostorech jako konzultace.

 

Obecně:

Zákon č. 179/2006 Sb. umožňuje získat osvědčení o uznání tzv. profesní kvalifikace na základě zkouškou prokázaných dovedností a  znalostí. Profesní kvalifikace bývá část kvalifikace úplné, která je samostatně uplatnitelná na trhu práce. Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích určitý stupeň vzdělání (výuční list, maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání. Získaná profesní kvalifikace přispěje k větší flexibilitě, připravenosti a uplatnitelnosti občanů na trhu práce.

Nabízíme získání osvědčení pro profesní kvalifikaci 23-033-H Optik pro brýlovou techniku

Vstupní předpoklady:
Podmínkou přijetí je přihláška ke studiu, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením a ukončené střední vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení).

Učebnice a výukové texty:
Uchazečům bude poskytnut studijní materiál

Cena studia:
Cena studia se určuje individuálně

Místo konání kurzu:
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.; budova Hlubinská 28.

Bližší informace:
Mgr. Lubomír Franek
Zástupce ředitel pro praktické vyučování
Vedoucí úseku dalšího vzdělávání
Tel: 602 201 283

Přihláška ke studiu je ke stažení zde.