Učební plány umožňují školám v přechodném období od září 2007 do konce jejich platnosti organizovat výuku.

Rozdělení učiva do jednotlivých ročníků v učebních osnovách uvedených vzdělávacích programů je pouze doporučené a škola může rozhodnout o jiném uspořádání.

Učební plány platné na naší škole:

Podnikání (64–41–L/524) forma studia dálková

Elektrotechnika (26–41–L/501) forma studia dálková

Ostatní obory jsou již organizovány podle školních vzdělávacích plánů (viz sekce Školní vzdělávací programy).