Dne 16. dubna 2015 od 1600 hodin se uskuteční třídní schůzky s rodiči žáků naší školy. Rozpis místností bude ve vestibulu školy.