Vyhlášení výsledků bude zveřejněno na úřední desce a webových stránkách školy dne 22. dubna 2015 v 10 00 hodin.
Uchazeč a jeho zákonný zástupce je oprávněn nahlížet do spisu ve dnech 20. a 21. dubna 2015 od 12 00 do 15 30 hodin.