Vzhledem k onemocnění učitele bude Ekonomika (E) ve třídě 1.DE a 2.DE odučena po dohodě s vyučujícím daného předmětu.