Třídní schůzky se uskuteční ve čtvrtek 8. 4. 2021 od 16 do 17 hodin pomocí MS TEAMS. Rodiče se přihlásí pomocí žákovských účtů svých dětí. 

POZOR, třídní schůzky třídy 2.MA se uskuteční 15. 4. 2021 od 16 do 17 hodin.