Veškeré informace k přijímacímu řízení byly zaslány doporučenou poštou na adresu zákonných zástupců a zletilých uchazečů o studium.