Ředitel Střední školy elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvkové organizace, vyhlašuje v souladu se zásadami kraje k příspěvkovým organizacím dne 31. 10. 2014 ředitelské volno podle § 24 odst. 2 současně platného znění zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, z organizačních důvodů (stavební práce).