Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, žáci,
od pondělí 15. září 2014 probíhá v rámci objektu Hlubinská 28 (dílny – červený dům)  plánované zateplení budovy. Staveniště je ohraničeno plotem s výstražnými cedulemi, které upozorňují na zákaz vstupu.
Pravidla pro dodržování bezpečnosti žáků v průběhu stavebních prací v areálu SŠE naleznete zde.