Termíny pro ZZ – prosinec 2014:
Písemná část – 1. 12. 2014
Praktická část – 2. – 3. 12. 2014
Ústní část – 11. 12. 2014