Ředitel Střední školy elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o. vyhlašuje na pátek 18. 11. 2022 ředitelské volno.