Dne 15. listopadu 2022 se od 16:00 hodin uskuteční třídní schůzky s rodiči a zákonnými zástupci žáků.